– Sjømat er mer enn bare fiskeri

Sjømatnæringen i Bergen mener det er helt på sin plass at fiskeriministeren har fått ny yrkestittel.