SK Brann skylder bergenserne en god slump penger, i form av gjeld til bykassen.

I 2006 ga daværende byrådsleder Monica Mæland SK Brann et lån på 10 millioner kroner. I 2008 ga hun og byrådet sportsklubben ytterligere 10 millioner kroner i lån.

Det vil være en overdrivelse å si at Brann har betalt ned lånene etter opprinnelig plan.

SK Brann slapp å betale avdrag på lånene i 2015, og nå søker de kommunens bestyrelse om å få slippe å betale avdrag også i år.

– Bakgrunnen for søknaden er at det, i tråd med klubbens budsjetter, fortsatt vil ta noe tid før likviditetssituasjon er tilfredsstillende, skriver Branns økonomisjef Truls Nesslin til byrådet.

 

Han beretter om store endringer i klubben, og at de har blant annet kuttet 20 millioner kroner i kostnader.

– Vi tar sikte på å effektivisere driften ytterligere, men samtidig ha en offensiv sportslig satsing. Lønnskostnadene går noe opp, som følge av opprykket, mens driftskostnadene går videre ned, skriver Nesslin.

Restgjelden på lånene som opprinnelig var på 10 millioner kroner hver, er nå på 7,083 millioner kroner og 8,23 millioner kroner.

Hadde Brann forholdt seg til opprinnelig nedbetalingsplan så hadde de måttet betale 1,12 millioner kroner i avdrag på lånene i år. For kommunens del betyr de manglende innbetalingene økte renteinntekter i årene som kommer.