I dag får norske kreftpasienter såkalt foton- eller røntgenstråling.

Nå jobber Haukeland og Universitetet i Bergen for å få på plass en mer skånsom type stråling (partikkelterapi) ved et nytt strålingssenter i Bergen.

Partikkelterapi er en form for strålebehandling med sterkere effekt på svulstvevet enn dagens røntgenbehandling. Denne typen stråling har nemlig vist seg å gi mindre skadelige bivirkninger.

– Partikkelterapi er særlig gunstig for barn og unge, siden behandlingen er mer treffsikker og skånsom enn røntgenbehandling. Pasienter med en kropp i vekst og utvikling er mer følsomme for stråling. og kan derfor være spesielt utsatt for senskader, sier forsker Kristian Smeland Ytre-Hauge ved Universitetet i Bergen.

Han har nylig fått 8 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse for å kunne tilby skånsom strålebehandling for kreftpasienter i Bergen.

I dag må norske barn sendes til utlandet for å få partikkelterapi, der såkalt protonbehandling er vanligst.

I 2013 bestemte regjeringen seg for at et nytt regionalt senter for partikkelterapi skulle legges til Haukeland.

I fjor kjøpte Helse Bergen den gamle sykepleierskolen i Haukelandsbakken for 64 millioner kroner. Planen er at bygget skal huse det nye strålingssenteret knyttet til kreftavdelingen.

– Vi venter nå på klarsignal fra departementet for å gå i gang med en mer detaljert utredning. Målet vårt er at en nytt strålingssenter skal stå klart innen 2021, sier avdelingsdirektør Olav Mella ved kreftavdelingen ved Haukeland.