– Det vi ønsker å gjøre er å gi lynrask diagnostikk av lungebetennelse og andre luftveisinfeksjoner. Per i dag tar den mikrobiologiske diagnostikken ett til to døgn. Vi vil utvikle verktøy som kan gi diagnose i løpet av én time, forklarer professor Elling Ulvestad ved Haukeland sykehus og UiB til BA.

Han skal lede forskningsprosjektet i Bergen sammen med professor Harleen Grewal.

Prosjektet i Bergen er ett av fire som nå har fått midler fra Bergens forskningsstiftelse. Stiftelsen har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR).

Universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen og Haukeland universitetssjukehus går til sammen inn med like mye penger til prosjekter som har som mål å bekjempe antibiotikaresistens, skriver Bergens forskningsstiftelse i en pressemelding.

Antibiotikabruk regnes som en av vår tids største trusler mot folkehelsen, både i Norge og i verden.

– Kan motvirke resistens

Ulvestad forklarer at lungebetennelse er en stor sykdomsgruppe der antibiotikabruken er for høy, både i Norge og internasjonalt. Det høye forbruket skyldes at sykdommen er farlig og at den mikrobiologiske diagnostikken av sykdomsgivende mikrober er vanskelig og tidkrevende.

– For å sikre helbredelse foreskriver leger derfor høye doser antibiotika, også til pasienter som ikke trenger antibiotika. I det lange løp vil dette være en selvunderminerende strategi, påpeker han.

Med hurtigere og mer presis diagnostikk kan legene i stedet styre behandlingen spesifikt ut fra hvilket smittestoff som gir sykdommen, altså hvilken bakterie det dreier seg om, eller om det er et virus som ikke skal behandles med antibiotika.

– Hurtig diagnose tror vi vil gi en enorm effekt på antibiotikabruken, og dermed også på utviklingen av resistens, sier Ulvestad.

Han forteller at forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Mottaksklinikken og Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus samt Universitetet i Bergen.

– Vi skal se på hvor kjapt vi kan stille riktig diagnose på pasienter fra Bergen og omegn som kommer inn til Haukeland med luftveisinfeksjoner, så dette er pasientnær forskning, sier professoren.

Håpet er at de klarer å utvikle metoder for hurtig diagnostisering som på sikt kan tas i bruk over hele verden, og slik bidra til å forebygge utviklingen av antibiotikaresistens.

Tre andre prosjekter

I tillegg til prosjektet ledet fra Bergen kommer prosjekter i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Prosjektet ved Universitetet i Oslo, ledet av professor Jukka Corander, tar for seg E. coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika.

Prosjektet ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU i Trondheim vil gjøre det vanskeligere for bakterier å utvikle antibiotikaresistens, samtidig som man ser på alternative metoder for å bekjempe bakterier.

Prosjektet ledet av Arnfinn Sundsfjord i Tromsø retter innsatsen mot en bestemt mikrobe (Klebsiella pneumoniae) som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr.

Prosjektene vil pågå i fire år. Alle prosjektene har internasjonale partnere.

Bergens forskningsstiftelse

  • Bergens forskningsstiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra stiftelsen inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
  • Virksomheten i Bergens forskningsstiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,7 milliarder kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid.
  • Stiftelsen gir bidrag til Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, og til andre institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.
  • Bergens forskningsstiftelse har administrasjon i Bergen med syv medarbeidere. Styret i stiftelsen har seks medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av professor emeritus dr. med. Stener Kvinnsland.