Gå til sidens hovedinnhold

Skal måle hva folk mener på helt ny måte: – Tror flere vil føle at de blir hørt

Til helgen samler Norce-forsker Sveinung Arnesen over 100 bergensere i et digitalt møte. Der skal han teste hva de mener om viktige tema for Bergen.

Først skal de svare på hva de mener om ulike problemstillinger knyttet til utviklingen av Dokken og bilfrie områder i Bergen.

Deretter skal de mates med faktaopplysninger om de samme temaene, diskutere dem seg imellom og lytte til kjente argumenter. Til slutt skal deltakerne ta stilling til de samme problemstillingene en gang til.

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Bergen. Poenget er at deltakerne skal få tenkt seg godt om før de tar stilling til viktige samfunnsspørsmål.

Spørsmålene som skal tas stilling til er slike som om det bør fylles ut i sjøen på Dokken, hvilken boligpolitikk som bør føres, hvilke havnefunksjoner som bør flyttes og hvem gatene skal kalles opp etter.

– Folk har en tendens til å endre oppfatning

Norce-forsker Sveinung Arnesen forklarer at de trekker ut et tilfeldig utvalg bergensere som får tilbud om å delta. Håpet er at deltakerne skal utgjøre et representativt utvalg av byens befolkning.

– Resultatet vil bli en del av det politiske beslutningsgrunnlaget i saker som angår disse temaene, sier Arnesen.

Fremgangsmåten er utviklet av forskere på universitetet i Stanford i California og er benyttet noe i enkelte andre land. I Norge er dette første gang en slik form for medvirkning blir tatt i bruk.

– Erfaringen fra andre stedet viser at denne formen for målinger kan bidra til å øke tilliten til det politiske systemet, særlig blant dem som deltar, men også forhåpentligvis i de øvrige delene av befolkningen.

– Vet dere noe om hvorvidt folk pleier å endre mening etter å ha fått satt seg inn i og diskutert saker?

– Det vil vise seg. Erfaringen er at folk har en tendens til å endre oppfatning.

Tror flere vil føle seg lyttet til

– Er det ikke en fare for at dere farger deltakerne gjennom faktagrunnlaget dere presenterer for dem? Dere velger jo selv hva dere gir dem.

– Det er alltid en utfordring å gi balansert informasjon, men vi forsøker å presentere nøytrale fakta. I tillegg prøver vi å ha en bredde av folk med ulike synspunkter i informasjonsmaterialet.

Det er kommunen som sammen med forskere fra Norce og Universitetet i Bergen har tatt initiativet til meningsmålingen.

Arnesen ser for seg at en slik type undersøkelser kan bli en vanlig del av viktige saker for byen.

– Dersom politikerne viser at de tar inn over seg resultatet av en slik undersøkelse, tror jeg flere vil få en følelse av at de blir lyttet til og i hvert fall tatt på alvor.

Lover å ta stilling til resultatet

Byrådsleder Roger Valhammer håper undersøkelsen skal bidra til at alle lag av befolkningen blir en del av politiske beslutninger og diskusjoner.

– Vi har allerede noen verktøy for dette, slik som folkemøter, seminarer, høringer og så videre. Dette borgerpanelet er et spennende supplement. Det blir spennende å se om vi får frem andre stemmer enn de som vanligvis engasjerer seg, sier han.

– Betyr dette at man antar at folk ikke setter seg inn i saker og ting før de mener om viktige saker?

– I de fleste saker finnes det både gode og dårlige argumenter for og mot, og det er dilemmaer i de fleste saker. Borgerpanelet er lagt opp slik at det er en faglig introduksjon før deltakerne går i grupper og diskuterer saken. At alle i panelet får god og lik informasjon før de skal diskutere sakene i grupper, ser jeg på som en stor fordel.

– Er det ikke unødvendig å bruke mye tid og krefter på en slik undersøkelse som dette her?

– Vi skal ikke være redde for å gå nye veier for å styrke lokaldemokratiet vårt. Forskningsprosjektet kan gi oss noen svar på om akkurat denne modellen er smart å bygge videre på, eller om noe bør gjøre annerledes. Vi skal uansett ta med oss rådene vi får fra dette borgerpanelet, synliggjøre disse, og ta stilling til de i den politiske behandlingen av sakene.

Kommentarer til denne saken