Vi har blitt plassert i mange kategorier; vi er klimafornektere, industrifiendtlige, utviklingssinker. Ifølge Katrine Nødtvedt (MDG) i BA 01.09 er vi nå også klimasinker. Jeg har snakket mye med mine barn om at i 2023 så er alt lov, og for all del – de som ønsker å sette oss i «båser» må bare kjøre på. INP har en realistisk vinkel på problemstillingene og velger å lete etter løsninger fremfor å definere våre politiske motstandere.

Les også

Vi har ikke tid til å krangle med klimasinker

At vi velger å se problemer fra andre vinkler og søke andre løsninger enn hva alle de tradisjonelle partiene gjør, skal vi stå for. Vi står gjerne i kampen for et nyansert og nøkternt syn på problemene vi står ovenfor. Retorikken resulterer gjerne i den oppslutningen vi nå som politisk nytt parti oppnår. Mange kaller det et «opprør» eller kaller oss et «protestparti».

Der velger jeg og mange andre å se på det som et oppgjør med hvordan man har forvaltet og administrert i det politiske landskapet; lokalt, regionalt og ikke minst nasjonalt.

Folk ønsker å bli lyttet til, de ønsker å påvirke veien videre. Kost/nytte er viktig i den sammenhengen. Både lokalt, regionalt og nasjonalt forsømmer vi i dag oppgaver folk forventer skal være tilgjengelig. Alt fra helse til veier, næringsdrift og næringsutvikling. Jeg vil forsvare vår tittel som «sinker» med tanker rundt hvor man begynner på en opprydding.

Når man skal vaske et skittent hus, begynner man vel ikke med et av de reneste rommene? Man begynner i den enden som er verst. Norges totale utslipp var i 2022 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Kina, som står for 30 prosent av verdens utslipp skal ifølge Parisavtalen øke sine utslipp frem mot 2030 med 450 prosent i forhold til 1990-nivå, og India skal øke utslippene med 495 prosent. Norge har i tillegg det nest reneste energiforbruket i Europa etter Island, så ikke bare vil ikke utslippskutt monne, de vil også bli svært kostbare.

Skal vi ta i et tak for å redusere miljø- og klimautslipp, så må vi faktisk begynne der hvor det er mest skittent! Start hvor utslippene er, ikke hvor de utgjør marginale promiller.

Vi kan hjelpe dem med teknologi og utvikling, men norske borgere skal ikke betale for å rydde opp. Man har et globalt ansvar, og det skal vi ta ved å hjelpe dem å utvikle bedre teknologi og kunnskap ved behov. Ønsker alle et godt valg, det er viktig å ta grep om hverdagen.