Ulrikstunnelen mellom Arna og Bergen, slik vi kjenner den i dag, har fraktet reisende siden 1964.

I desember står ny tunnel klar. Da starter rehabiliteringsarbeidet med den gamle jernbanetunnelen.

Arbeidet med den nye tunnelen skal etter planene være ferdig den 13. desember i år. Da vil Bane NOR starte arbeidet med å få fullført dobbeltsporet mellom Arna og Bergen.

– Tunnelen skal rehabiliteres og tilpasses dagens krav. Vi må utvide profilen for å kunne installere vann- og frostsikring der det er nødvendig, sier Torbjørn Søderholm, fungerende prosjektsjef i Bane Nor Utbygging.

Dette skal gjøres i de første 1200 meterne fra Arna, samt de 180 første meterne fra Bergen.

Starter i januar

Rehabiliteringen av den gamle tunnelen skal etter planen starte i januar 2021, og byggeperioden vil da vare i to og et halv år.

– Gamle tunneler som denne har liten profil, som gjør at det ikke er nok plass til de nødvendige tiltakene. Derfor må vi nå sprenge for å gjøre plass, sier Søderholm.

Han legger til at nødlys- og sikkerhetstiltak også skal gjennomføres, samt rehabilitering av kontaktledninger og elektriske installasjoner.

Det vil også bli gjort endringer både i Arna og Bergen.

– I Fløen skal det etableres ny bro som skal møte det nye løpet. Den gamle skal vi rive og bygge ny for å møte dagens retningslinjer og kvalitet, sier Søderholm.

Når dobbeltsporet etter planen skal stå ferdig i 2023 vil det være mulig å kjøre passasjertog mellom Arna og Bergen hvert 15. minutt.