Den kasakhstanske legen Jerlan Omarchanov er tiltalt for feiloperasjon og brudd på helsepersonelloven i Norge.

Saken har vært omtalt av NRK en rekke ganger de siste årene (se faktaboks).

De fleste operasjonene Omarchanov har utført er ved sykehus på Sørlandet, men legen har også operert pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

Det bekrefter avdelingsoverlege på Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus Jonas Fevang.

Fevang var Omarchanovs arbeidsgiver i tre måneder i 2015.

– Han var ansatt i et tre måneders vikariat som lege i spesialisering fra september til november i 2015. Bakgrunnen for ansettelsen var at Omarchanov manglet tre måneders tjeneste for å bli ferdig spesialist i ortopedi, sier Fevang til BA.

Ansvar for operasjoner

Mens Omarchanov var ansatt som såkalt lege i spesialisering ved Haukeland universitetssykehus deltok han på 43 operasjoner ved ortopedisk avdeling.

I rundt halvparten av operasjonene var det en overlege med som hadde ansvaret, ifølge Fevang, mens i de resterende operasjonene opererte Omarchanov enten alene eller sammen med en underordnet lege.

Sykehusenet opplyser at han opererte 13 pasienter alene.

– Det er vanlige ortopediske tilstander som fjerning av osteoyntesemateriell, for eksempel plater eller skruer, korreksjon av skjev storetå, kneskopi, avstiving av tå, sårrevisjon og hoftebrudd, sier Fevang.

Etter at NRK henvendte seg til Haukeland sykehus om Omarchanov, har sykehuset sendt brev til 15 pasienter som har blitt operert av Omarchanovuten tilsyn fra overlege.

Tips oss

Vet du noe om denne saken, eller har blitt operert av legen?

Kontakt oss på helse@ba.no eller 800 33 044

Våre helsejournalister kan nås her: Kai Flatekvål, tlf: 924 11 906 og Silje Haugen, tlf: 40882141

Fem av pasientene som fikk brev har tatt kontakt med Haukeland sykehus i ettertid.

Tre av pasientene takket for informasjonen uten å ha noen ytterligere ønske om oppfølgning, ifølge sykehuset.

– Én pasient hadde hatt en dårlig opplevelse av en skade og behandling som foregikk over mange måneder før den aktuelle legen begynte og der dette ikke kan relateres til den aktuelle legen, sier Fevang.

En annen pasient som tok kontakt etter å ha mottatt brevet om ortopeden var ikke fornøyd med operasjonsresultatet.

– Denne pasienten var fra tidligere fulgt opp av overlege etter operasjonen og kontrollen var avsluttet april 2017. Pasienten fikk så en ny kontroll nå, og ønsker ikke ytterligere behandling eller oppfølging, sier Fevang.

Haukeland sykehus har konkludert med at pasienten ikke er feilbehandlet.

– Vi har likevel informert pasienten om muligheten for å få en uhildet gjennomgang av saken hos Norsk Pasientskadeerstatning.

Sjekket referanser

Fevang ønsker ikke å uttale seg om hvordan hvordan legen ellers utførte sitt arbeid, men bekrefter at det ikke ble registrert noen saker hos Norsk Pasientskadeerstatning eller funnet avvik i sykehusets systemer i perioden.

– Sjekket dere referanser og autorisasjon da dere ansatte Omarchanov?

– Vi sjekket referanser, og utgangspunktet var at han allerede var ansatt som overlege ved Flekkefjord sykehus. Vi sjekker alltid autorisasjon, og han trengte denne tjenesten for å få spesialitet i ortopedi. Alt var i orden.

Etter at Omarchanov var ferdig med vikariatet sitt på Haukeland sykehus, skulle han søke godkjenning som spesialist.

I stedet skal han ifølge NRK ha operert med stor frihet uten godkjent spesialiseringsløp både ved sykehuset i Hammerfest og Kristiansand.