Skanska vil bytte bort Dikkedokken

I fjor ville Skanska bytte bort Dikkedokken med Bergen kommune.