Saken gjelder personer som må betale tilbake en Nav-ytelse. I de fleste saker har disse fram til nå også betalt tilbake skatten på ytelsen til Nav. Personene har dermed betalt tilbake mer enn de har fått utbetalt, og dette har først blitt rettet opp i etterkant.

Nå endrer Skatteetaten reglene.

– Fra årsskiftet endrer vi regelverk og praksis og ordner opp i skatteforholdene direkte med Nav for dem som må tilbakebetale en ytelse. Du slipper dermed å betale tilbake penger som du selv aldri mottok og vil ikke risikere å komme i en situasjon der staten skylder deg penger, skriver skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Det var NRK som først omtalte saken og regelendringen.

Blir kontaktet

Ifølge en pressemelding fra Skatteetaten er det opptil 17.500 personer som har betalt for mye skatt. Det ble oppdaget i november at disse ikke hadde fått korrekt skatteberegning.

De berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil få korrigert skatteberegning senest i løpet av januar og deretter fortløpende utbetaling.

– Jeg beklager at en feil hos oss har ført til at mange med Nav-ytelser ikke har fått justert skatten sin slik vi har lovet dem. Dette vil vi rette opp tilbake til 2016 for alle som har betalt tilbake hele ytelsen til Nav. Vi har som mål at alt er rettet opp i løpet av januar 2020, sier skattedirektøren.

Ta kontakt

Regelendringen gjelder fra nyttår, men vil ikke ha tilbakevirkende kraft. De som allerede holder på å nedbetale en Nav-ytelse, kan likevel få ordnet opp i skatteforholdene ved å ta kontakt med Skatteetaten.

Også personer som har betalt tilbake Nav-ytelser før 2016 og mener de ikke har korrekt skatteoppgjør, bes om å ta kontakt med etaten.