Skjold Legesenter AS er historie, men fastlege Kamp har tatt med seg pasientene til et nytt kontorfellesskap på Minde.

– Det gikk ikke å drifte det lenger, sier Bahram Tarafdarfard Kamp (56).

Etter ti år ble det begjært såkalt oppbud for legesenteret denne uken. Skiftesamling er planlagt i mars.

Kamp er fortsatt fastlege for de 1370 pasientene han har på sin liste. Før sommeren i fjor flyttet han sin praksis til Minde Medisinske senter i Kanalveien.

– Jeg var alene på Skjold, og hadde ikke mulighet til å utvikle det. Nå har jeg flyttet og slått sammen driften med seks andre leger, sier Kamp.

Voksende krise

BA har omtalt fastlegekrisen en rekke ganger de siste årene. Det er blant annet en utfordring å rekruttere nye leger til ordningen, og fastleger som ønsker å gå av med pensjon får ikke nye inn til å overta.

En gjennomgang av fastlegeordningen i Bergen viser at situasjonen i kommunen er svært sårbar.

Tre av fire fastleger har vurdert å slutte, og én av fire fastleger er over 60 år, ifølge rapporten fra Deloitte.

Ifølge leder for Enhet for allmennmedisin i Bergen kommune Merethe Brattetaule har Bergen kommune akkurat nå har 20 fastlegehjemler som hjemler er sagt opp.

Mange av disse har oversteget oppsigelsestiden og listen er derfor bemannet av vikar eller av hjemmelshaver selv som har valgt å jobbe videre. Resten er fremdeles i oppsigelsestid.