Ventet med å ta i bruk Vigilo

Rektorene BA har snakket med er positive til Vigilo, men mener det skulle blitt testet bedre.