De to byrådslederne fra Ap, Raymond Johansen (Oslo) og Harald Schjelderup, fikk full støtte da de besøkte Mjølkeråen skole onsdag.

På skolen er rektor Dag Hugaas redd for at midler de har fått til to lærerstillinger for å håndtere ekstra levekårsutfordringer skal bakes inn i lærernormen for å innfri denne.

133 ekstra lærere

I Bergen vil vi ifølge byrådet trenge 133 lærere ekstra, mens Oslo vil trenge 340 flere lærere for å oppfylle normen.

Begge byene er bekymret for hvordan dette skal finansieres og hvordan det vil slå ut på skoler som i dag har ekstra ressurser på grunn av levekårsutfordringer.

– Så lenge normen er underfinansiert fra regjeringen betyr det at de 62,5 lærerårsverkene Bergen i dag har fordelt til skoler i levekårsområder, vil måtte regnes inn i lærernormen, mener Schjelderup.

Det var KrF som fikk presset gjennom normen i forhandlingene om statsbudsjettet sist høst.

Normen sikrer at man på trinn en til fire skal ha maksimalt 15 elever per lærer, mens man på femte til tiende trinn skal ha toppen 20 elever på en lærer.

Må fullfinansieres

Ingen er imot dette, spørsmålet er hvem som skal betale.

– Erna Solberg var egentlig mot denne normen, men godtok det av hensyn til forhandlingene. Da er det min frykt at normen ikke følges opp av nødvendige midler, sier Raymond Johansen.

I likhet med sitt eget parti godtar Johansen normen dersom den blir fullfinansiert av staten, selv om han i utgangspunktet mener at det er lokalt man best vet hvor lærerbehovet er størst.

650 elever

På Mjølkeråen møtte de to byrådslederne også elevrådsleder Shania Ganeshalingham (15) og nestleder Inger Falkevik Vaule (14), som hadde en flott presentasjon av skolen sin.

Den er delt i to med en grunnskole, og en ungdomsskole fra femte til tiende trinn.

650 elever har til sammen 64 lærere der ute i den sjarmerende grenden i sjøkanten.

På skolen er det klasser med mellom 28 og 30 elever som tidvis bare har en lærer.

Pengene på bordet

Rektor Dag Hugaas betegner den vedtatte lærernomen som «kjempebra».

– Men dersom det fører til at vi mister levekårstillegget blir det helt feil, sier han.

Schjelderup påpeker hvor viktig det er at byrådene Norges to største byer går sammen om å stille krav til regjeringen.

– Vi skal gjøre hva vi kan for å få pengene på bordet, sier han.

Byrådet kommer med en sak til bystyret om dette spørsmålet innen kort tid.