«Det er viktig for oss å se Kristus i hver enkelt elev»

UDIRS analyse viser at St. Paul gymnas hadde best fullføringsgrad for studieforberedende fag i hele Norge.

UDIRS analyse viser at St. Paul gymnas hadde best fullføringsgrad for studieforberedende fag i hele Norge. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet hvor færrest elever dropper ut av studieforberedende fag.

DEL

Dette viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Analysen gjelder elevene som startet på videregående skole i 2012. Den dekker de såkalte studieforberedende fagene, det som tidligere gikk under betegnelsene allmennfag eller gymnas.

– Vi er veldig stolte over at vi greier å løfte alle elevene, og i stor grad sørge for at de som begynner hos oss fullfører videregående opplæring, sier Petter Gjessing, rektor ved St. Paul gymnas.

Glade for at de har lykkes

UDIRS analyse viser at St. Paul gymnas hadde best fullføringsgrad for studieforberedende fag i hele Norge.

– Jeg tror noe av forklaringen kan ligge i at vi er en skole som har fokus på mer enn kognitiv læring, vi gir også elevene en åndelig utvikling. Det er viktig for oss å se Kristus i hver enkelt elev og på den måten løfte hver enkelt frem.

Fullføringsraten er på 88,7 prosent.

– Dette er svært gledelige tall, og de viser at vi langt på vei lykkes på et veldig viktig felt, sier Gjessing.

Ønsker seg flere elever

Han sier at det selvsagt vil være et mål for dem og enhver skole å nå hundre prosent.

– Men det vil alltid være elever som av ulike grunner ikke har mulighet eller ønske om å fullføre sin videregående utdanning. På St. Paul gymnas skal det være slik at de som eventuelt slutter og gjør andre ting, skal gjøre det i samråd med skolen, sier rektoren.

– Ingen skal slutte på St. Paul gymnas uten at de har et annet tilbud å gå til, legger han til.

St. Paul gymnas har 250 elever, og de tar inn 90 nye elever hvert år.

Rektoren forteller at de ønsker seg flere elever fra områder utenfor Bergen.

– Vi håper vi kan nå bredere ut og få elever fra andre deler av landet også. Mange må likevel flytte for å begynne på videregående, og vi har et godt og trygt opplegg med blant annet hybler tilgjengelig, sier rektor Gjessing. 

Artikkeltags