Utdanningsdirektoratet har nylig endret sine uttalelser vedrørende skolegudstjenester i skoletiden. 

Tirsdag gikk det derfor ut et rundskriv fra byrådet med «reviderte prosedyrer i forbindelse med gudstjenester i skoletiden» til alle skolene i Bergen.

Her kommer det blant annet frem at skolene heretter må organisere deltagelse på gudstjenester ved at elever aktivt melder seg på.

– Det skal være like akseptert å ikke delta på skolegudstjenester, som å delta. Slik ivaretar vi religionsfriheten til alle elevene. Mitt mål som skolebyråd er at alle elever, uavhengig av religiøs tilhørighet eller livssyn, skal føle seg inkludert i bergensskolen, sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Det var BT som først omtalte saken.

Må tas opp med foreldre i forkant

Dersom skolen ønsker å arrange eller delta på en gudstjeneste, bør dette tas opp med foreldre i forkant, gjennom foreldreråd eller samarbeidsutvalg.

Skolene må gi beskjed om skolegudstjeneste i god tid slik at foreldre og elever som ønsker det, kan melde om fritak.

Hafstad Thorsen sier at byrådet vil videreføre dagens praksis med skolegudstjenester og markering av høytider, men vil sørge for at regelen om likeverdige opplegg følges opp i praksis.

– Det vil si at nå må kommunen be særlig om at skolene gjennomfører samtidig og aktiv påmelding til gudstjenester og alternative tilbud, i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefalinger.

I rundskrivet står det klart at skolene må tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud for de som melder om fritak.

Foreldre og barn skal slippe å gi ut informasjon om egen tro.

– Ikke skoleavslutning

Hafstad Thorsen sier at skolegudstjenesten ikke skal være avslutningen på semesteret, slik at noen føler seg ekskludert.

Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elevene på skolen, står det i rundskrivet.

Reglene vil bli endret i løpet av kort tid, men skolene må allerede nå forholde seg til de nye vilkårene.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets endrede uttalelse.