– Vi skal ikke bli et nytt Åsane, slår plansjef i Bjørnafjorden kommune, Jannicke Ane Søraas Sem-Onarheim fast overfor BA om den fremtidige utviklingen av sentrale Os. Plansjefen i Bergens nabo i sør sysler med hvordan Os-bygden skal se ut i fremtiden. Her skal det komme gater og torg, og parkeringsplassene skal flyttes under jorden. Fremtiden skal være idyllisk, og ikke slik hverdagene i sentrale deler av Åsane ser ut. Nylig ble planen lagt ut på høring.

På høring har også Strategisk planprogram for Åsane vært. Dette dokumentet er et såkalt overordnet styringsverktøy ved videre planlegging etter juridiske regler. Et strategisk planprogram er således langt mindre konkret enn planer som blir vedtatt etter plan- og bygningsloven. Likevel gir det strategiske planforslaget et godt innsyn i hva som er hovedproblemet i Åsane, og grunnen til at området til stadighet blir brukt som eksempel på hvordan folk ikke vil ha det.

Hvis man ser forbi honnørordene om vann, grønne strukturer, attraktivt byliv og fotgjengervennlig by, ser en fort hva som er hovedproblemet i Åsane: Etter at Lagunen- og Rådal-området nå er skjermet for gjennomgangstrafikk, er det Åsane den eneste bydelen i Bergen der bydelssenteret fortsatt er belemret med gjennomgangstrafikk i 80 kilometers fart. E39 skjærer gjennom området og deler det sentrale Åsane i to. Kombinert med et rimelig handlesenter-tett og bilbasert næringsliv skjuler det effektivt eventuelle grønne strukturer og idylliske vassdrag.

Selv om Bybanen lanseres som et viktig

moment for å reparere Åsane, er det ingen tvil om at det er gjennomgangstrafikken som er det største problemet. Planmakerne lanserer i et notat fire alternativer for å gjøre noe med det problemet. Evalueringen viser at alternativet som gir størst fordeler og klart minst negative konsekvenser, er å sende gjennomgangstrafikken en annen vei. I klartekst betyr det å bygge en veitunnel fra området ved Tertnes-krysset til området ved Vågsbotn.

Det er trolig en av de bedre tunnel-ideene som er lasert de siste par tiårene. Skal Åsane repareres, må de sentrale områdene tilgodeses med samme offentlig kjærlighet og bevilgninger som andre bydelssentre er blitt til del de siste par tiårene. Ja, det er dyrt og det er vanskelig, og det ligger helt sikkert svært langt frem i tid. Men det er fortsatt et godt forslag.

Frem til de viktigste stemmene kommer frem til at dette er en idé verdt å vurdere seriøst, må reparasjonsarbeidet i Åsane foregå på andre måter. Det nokså uforpliktende forslaget til planprogram lanserer mange ideer til hvordan det kan skje. Om noe av tankegodset blir realisert innen rimelig tid, er fortsatt helt i det blå.

Flere initiativ er blitt tatt for å gjøre noe med sentrale deler av Åsane. De har alle mislyktes, men det er ingen grunn til ikke å gjøre et nytt forsøk. Åsane fortjener handling. Bare et offentlig initiativ og evne til å gjennomføre kan fjerne bydelens merkelapp som skrekkeksempel.