Skyss har svært ærlige og trofaste kunder

Av

Skyss har fått redusert sine billettinntekter fra 800 til 540 millioner så langt i år. Dette er egentlig godt nytt. Det taler virkelig til passasjerenes ære.