Gå til sidens hovedinnhold

Anker Sleipner-dommen

Artikkelen er over 17 år gammel

Kaptein Sverre Hagland anker dommen i Sleipner-saken. Han mener det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Sleipner-kaptein Sverre Hagland ble dømt til seks måneders betinget fengsel av lagmannsretten tidligere i måneden. Rederiet HSD ble frikjent.

Jagland og hans advokat vil nå anke dommen til Høyesterett, melder NRK.

Årsaken er at de mener det foreligger en saksbehandlingsfeil i forbindelse med kursen Sleipner hadde før den gikk på Bloksen.

- Det springende punktet i saken har vært hvilken kurs båten har holdt frem mot Store- Bloksen. Og den kursen lagmannsretten har lagt til grunn er etter både Haglands og mitt syn, umulig, ut fra de premisser lagmannsretten selv har gitt. Altså en observasjon gjort av overstyrmannen rett før båten gikk på skjæret. Straffeutmålingen er ikke tema, sier advokat Per Magne Strandborg til NRK.

Nå må kjæremålsutvalget godta at dette er grunnlag nok til at saken kan tas opp for Høyesterett. Om det skjer vil Høyersterett avgjøre om feilen er av en slik karakter at dommen må oppheves og eventuelt hovedforhandlingen oppheves.

Lagmannsretten dømte kaptein Hagland for hans mangelfulle årvåkenhet og oppmerksomhet omkring fartøyet sin navigasjon på ulykkeskvelden.

Om påtalemyndigheten anker frifinnelsen av HSD er ikke kjent. fristen for å anke dommen går ut i morgen.