Gå til sidens hovedinnhold

- Bommet med 400 meter

Artikkelen er over 17 år gammel

Ifølge lagmannsrettens dom har «Sleipner» truffet et usynlig skjær som ligger 400 meter nord for Store Bloksen.

Gulating lagmannsrett har bommet stygt i utregningen av «Sleipner» s kurs. Dette mener flere navigasjonseksperter som BA har snakket med.

– Navigasjonsmessig er dommen et attentat på rettens egen troverdighet, sier Gunnar Kvalsnes (68).

Kvalsnes er pensjonert politiførstebetjent, med årelang ekspertise fra ulykker til sjøs. Han er også utdannet navigatør.

Kvalsnes vitnet i «Sleipner»-saken, men hans utsagn ble oversett av lagmannsretten.

På forespørsel fra BA har han møysommelig rekonstruert seilasen.

– Uansett hvordan du snur og vender på det, har retten regnet feil kurs. De har anvendt en merkelig matematikk, konkluderer Kvalsnes.

– ULOGISK

Gulating, under ledelse av lagmann Martin Tenold, avsa sin dom 5. desember. Kaptein Sverre J. Hagland prøvde senere å få saken behandlet i høyeste rettsinstans på bakgrunn av saksbehandlingsfeil, men Høyesteretts kjæremålsutvalg forkastet anken. Dette skjedde sist fredag. Dermed blir dommen stående.

Asbjørn Lygre, lektor ved Bergen maritime videregående skole støtter Kvalsnes:

– Det retten har kommet frem til, at «Sleipner» skal ha truffet et punkt 400 meter nord for Store Bloksen, er ulogisk. Dette holder ikke dersom retten begrunner dommen med feilnavigering. Dommen kan fullstendig rives i stykker, mener Lygre.

Lektoren akter å bruke «Sleipner»-saken i undervisningen.

– Utregningene er basert på enkel geometri. Alle mine elever vil skjønne dette, sier Lygre.

TESTET I SIMULATOR

Orlogskaptein Cato Rasmussen ved navigasjonsavdelingen på Sjøkrigsskolen har testet «Sleipner»-kursen i skolens simulator:

– Utregningen til retten virker litt merkelig, og kan diskuteres. Vi har prøvd, og det er fullt mulig å peile Håskru i grønn 45 grader selv om vi var sør for Bloksen. Men da må kursen være nordlig, sier Rasmussen.

Gunnar Kvalsnes bor på Håkonshella, og fikk «Rocknes»-forliset nesten opp i stuevinduet. Han ønsker ikke å dra paralleller til «Sleipner»-saken, men sier på generelt grunnlag:

– Når myndighetene bruker over fire år på å etterforske en ulykke, og kommer frem til et slikt resultat, er det grunn til bekymring. Hvilken rettssikkerhet har navigatører i lignende saker i fremtiden, når retten ikke forstår hva den snakker om?