Gå til sidens hovedinnhold

Forsker på egne skader

Artikkelen er over 17 år gammel

«Sleipner»-støttegruppen skal bruke julen til å lage en ny spørreundersøkelse. Mål: Å kartlegge senskader etter forliset.

– Veldig mange av de overlevende og etterlatte sliter fortsatt. Noen har fått god hjelp, andre har møtt veggen når de har prøvd å vende tilbake til jobb og skole, forteller Tove Følid (42).

Mer enn fire år er gått siden tragedien på Bloksen, der 16 av de 85 personene om bord omkom. Selv mistet bergenskvinnen sønnen Dirk Wim (18).

Følid har midlertidig overtatt lederansvaret i Støttegruppen etter Roy Erling Furre. Julen skal hun og styret bruke til å utforme spørreundersøkelsen.

TILBAKEMELDINGER

BA har tidligere avdekket at minst 20 av mannskapet og passasjerene på «Sleipner» sliter med sykdom og psykiske plager. 30 personer, deriblant to toppledere og styrelderen i HSD, sluttet i jobben som en direkte årsak av forliset.

– Det er viktig å kartlegge omfanget av en slik ulykke. Vi skal gå grundig til verks, og har fått tilsendt retningslinjer fra Norsk Data. Skjemaet vil bli tilsendt både mannskap, pårørende og passasjerer, sier Følid.

– Vi fikk mye oppfølging i begynnelsen, men senere har det vært dårlig. Vi får stadig tilbakemeldinger fra ofre som etterlyser noen å diskutere sine problemer med, legger hun til.

ÅPNER FOR SENSKADER

Det første året etter ulykken arrangerte HSD 29 samlinger og markeringer. Alle de involverte fikk tilbud om individuell oppfølging på Senter for krisepsykologi. I november i fjor uttalte psykolog Atle Dyregrov at han ikke kjente til noen ulykke der ofrene har fått så god oppfølging som i «Sleipner»-saken.

– Noen har hatt 40-50 psykologtimer, andre ingen. Jeg har kun hatt én, men fikk beskjed om å betale selv da jeg nylig ba om én til. Det virker som det er opp til den enkeltes advokat hvor god oppfølging man får. Dette er noe av det vi ønsker å finne nærmere svar på, sier Tove Følid til BA.

Direktør Bjørn Flåm i Skuld Bergen har hittil betalt ut nærmere 50 millioner forsikringskroner til pårørende, overlevende og etterlatte. Pengesekken vil ikke bli lukket på lang tid ennå.

– En del av avtalen var at overlevende også kunne få erstatning for senskader. Saken står åpen, og vil fortsatt gjøre det i mange år, sier forsikringsdirektøren til BA.

Den høyeste enkeltubetalingen etter forliset var 3,7 millioner kroner.