Gå til sidens hovedinnhold

Klart for ny media-storm

Artikkelen er over 17 år gammel

Det er ventet massivt medieoppbud når dommen i «Sleipner»-saken faller fredag.

«Sleipner»-forliset har preget førstesidene i fire år. Nå nærmer siste kapittel seg.

Klokken 1100 i dag leser lagdommer Martin Tenold opp dommen, som kan sette punktum for norgeshistoriens verste hurtigbåtforlis.

16 menneskeliv gikk tapt da MS «Sleipner» gikk ned ved Ryvarden 26. november 1999.

TUNGT INNE

I tillegg til BA og landets største aviser, satser NRK på massiv dekning fra Tinghuset i dag.

– Vi lager stoff til Dagsnytt og distriktssendingen. I tillegg kommer det innslag på Alltid Nyheter, forteller radioreporter Geir Rommetveit i NRK Hordaland.

Allerede tidlig i forrige uke foretok han og tekniker Cato Heldal Kristensen prøvesendinger fra Tårnplass for å sjekke at alt er i orden før den store begivenheten.

Også NRK Fjernsyn og TV 2 er på plass for å sikre seg eksklusive bilder.

«RETTSSKANDALE»

De etterlatte reagerte med sjokk og sinne da Sunnhordland tingrett frikjente «Sleipner»-kaptein Sverre J. Hagland (57) og rederiet HSD 11. november i fjor.

«Dommen er en rettsskandale», uttalte leder Roy Erling Furre i Støttegruppen for de etterlatte.

«Hvis det er riktig at man kan gjøre så mange feil som dommen legger til grunn, uten at noen straffes, må reglene endres», mente sjørettsekspert Erik Røsæg.

Det kom ikke som noen overraskelse at Riksadvokaten anket.

SLIK BLIR DET ANKESAK

I løpet av fem hektiske høstuker er saken behandlet i Gulating lagmannsrett. 40 vitner og sakkyndige har vært innkalt.

En lagmannsrettsdom kan ankes til høyesterett på tre forhold: Saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse eller uenighet om straffeutmålingen.

– Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er endelig foretatt av lagmannsretten. Høyesterett kan derfor ikke prøve bevisene under skyldspørsmålet i saken. Derimot kan Høyesterett prøve om saksbehandlingen

har vært korrekt og straffen er passende, opplyser professor Asbjørn Strandbakken ved Det juridiske fakultet på UiB til BA.

Dersom det har forekommet feil saksbehandling eller lovanvendelse, kan Høyesterett oppheve dommen. I så fall kan det bli en ny runde i lagmannsretten.