Slik blir Bybanens nye superstopp

Midt mellom veier, boliger og en fredet sveitservilla graves et hull 30 meter ned i bakken. Det skal lede til Bybanens dyreste holdeplass.