Krigen i Ukraina har ført flere millioner mennesker på flukt, og så langt har over fem millioner krysset grensene for å komme seg i sikkerhet i andre land. Siden krigen brøt ut har vi sett et voldsomt engasjement for å gi ukrainske flyktninger en varm velkomst i byen vår.

Aldri har Bergen og Norge tatt imot så mange flyktninger på kort tid, men hva gjøres nå for å hjelpe?

Bergen er raus by som alltid har vært åpen for mennesker på flukt. Vi var tidlig ute og sa at vi skal bosette så mange som mulig, og gjøre vårt for å håndtere den store ankomsten av flyktninger til Norge på så kort tid.

Frivillige stilte opp fra dag en, og kommunen har delt ut tilskudd til viktige prosjekter som sørger for at ukrainere i Bergen har fått steder og samles, språkkurs, kultur og fritidsaktiviteter og det de trenger av utstyr.

Mange lurer på hva som tar tid når kommunene skal begynne å bosette flyktningene. En del av forklaringen er at før kommunene kunne begynne å bosette, måtte flyktningene få registrert seg som asylsøkere, få innvilget oppholdstillatelse, og gjennomgå en kartlegging i regi av UDI.

I denne perioden har det bodd opp mot 2000 ukrainske asylsøkere i Bergen på en gang, og Bergen kommune har jobbet på spreng for å ivareta behovene flyktningene har hatt knyttet til helse, skole, tilbud om språkopplæring og informasjon om muligheter for arbeid og bosetting.

For kort tid siden fikk vi de første henvendelsene fra statlige myndigheter om flyktninger som var klare til bosetting i Bergen og nå er mange kommet gjennom de første prosessene, og Bergen og nabokommunene har nå begynt å bosette de første ukrainske familiene

Når flyktningene bosettes i kommunen vår gjør vi alt vi kan for å gi dem en god start. Derfor er bosetting så mye mer enn å bare gi en person en nøkkel til en leilighet. Boligen skal være trygge og svare til flyktningenes livssituasjon, familiesituasjon og behov. Når de bosettes sørger vi for at de får penger til å dekke levekostnadene sine, at de får kontakt med helsetjenestene de har behov for, at voksne får søkt seg inn i på norskopplæring og introduksjonsprogram, og at barn får skole- og barnehageplass.

Alt dette er et viktig arbeid som er nødvendig for at flyktningene skal kunne komme i gang med en mer normal tilværelse, midt i en svært krevende livssituasjon. Til mye av arbeidet trengs det tolk, som akkurat nå er mangelvare. Det påvirker bosettingstempoet.

Fremover kommer flere og flere ukrainske barn, voksne og eldre til å bli bosatt i Bergen. Jeg er stolt over det engasjementet og hjertevarmen bergenserne har vist i møte med denne krisen, og over innsatsen til alle de som jobber for å møte flyktningene på en trygg og god måte. Nå arbeider kommunen på spreng for å få bosatt flest mulig på en rask og trygg måte. La oss ta dem imot slik Bergen alltid har møtt mennesker på flukt: Med hjertevarme og åpne armer.