Det kommer frem i planen fra «123 Ski i Bergen», en prosjektgruppe bestående av skiforbundet, skiskytterforbundet og lokale idrettslag. De har sett på hvordan Bergen kan bli en bedre by for skiidrett i fremtiden.

– Det finnes muligheter i Bergen, men vi trenger et anleggsløft så vi kan gå på ski hele året, sier Birger Rye, som er prosjektleder i 123 Ski i Bergen.

Han mener skiidretten i Bergen er i knestående i dag, med få anlegg, ustabile snøforhold og dårlig rekruttering.

Samtidig ser han et stort potensial, ettersom mange bergensere oppsøker skiløypene de gangene det er gode snøforhold.

– Hvis vi får til dette, vil det bli et betydelig løft for skisporten i Bergen. Det vil gi forutsigbarhet for å gå på ski. Da kan folk ta med seg skiene fra hytten og hjem til Bergen, og kan gå på ski her midt i uken. Det vil gi et løft til mosjonistene og talentene. Jeg ser ikke hvorfor Bergen ikke skal få frem like gode skiløpere som Oslo og Trondheim, sier Rye.

Slik er ski-planen

Prosjektgruppen ser for seg både å oppgradere og bygge helt nye anlegg. Dette er planen:

Totland/Frotveit: På Totland og Frotveit finnes det planer for å bygge både konkurranse- og treningsanlegg, med kunstsnø, asfalterte løyper til rulleski og skytebane for skiskyting. Det er også tanker om å gjenåpne alpinbakken.

– Vi må lage en mulighetsstudie. Vi må se på hva som er mulig, men her ønsker vi et hovedanlegg, sier Marit Gjerland, anleggsrådgiver i skiforbundet.

Det trengs blant annet avklaringer med grunneiere.

Fløyen: Etter planen skal det være snøproduksjon på Fløyen til neste vinter. Planen er også å lage en rundløype og skilek-anlegg ved Skomakerdiket.

– Ambisjonen er å få til et anlegg der barn og ungdom kan bli introdusert til skiaktivitet, sier Roger Gjelsvik i TIF Viking.

I fremtiden er det også ønskelig å lage en sammenhengende skiløype fra Fløibanen til den eksisterende lysløypen, samt oppgradere traseen i lysløypen.

Gullbotn: Her er det snakk om å oppgradere dagens lysløype og forbedre parkeringsmulighetene. De siste årene har ildsjeler fikset hoppanlegget.

Rulleskianlegg: Til sist er det et ønske om å få bygget flere rulleskianlegg sentralt i Bergen.

– Vi ser for oss asfalterte sløyfer på et par kilometer. Det er flere idretter som trenger anlegg som er adskilt fra annen trafikk, sier Rye.

Trenger kommunal hjelp

Spørsmålet er hvor mye av planen som faktisk blir en realitet. Prosjektgruppen bak planen har ikke selv ressurser til å bygge og drifte anleggene. De er helt avhengige av hjelp fra kommunen for å komme i mål med de fleste anleggene.

– De plassene det er god involvering med kommunen er det alltid lettere å få realisert prosjektene. Vi opplever at Bergen kommune er interessert i å bidra her, sier Gjerland.

Både skikretsen og skiforbundet er svært interessert i å få til et anleggsløft i Bergen.

– Anleggssituasjonen i Bergen er mangelfull. Nå er man prisgitt vind og vær, og det er svært ustabilt. Moderne anlegg kan skape mye tryggere forhold, og da blir det lettere å rekruttere, sier Gjerland.

– Spennende og ambisiøs plan

– Dette er en svært spennende og ambisiøs plan, sier idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

Han mener bergensere allerede får mye ut av lite når det gjelder skisport her i byen.

– Vi er utrolig flinke til å utnytte de vinterdagene vi har. Bergen kommune har de siste årene brukt midler på å oppgradere anlegg på Totland og Fløyen, og dette har vært et prioritert område. Vi arbeider også med en rulleskiløype på Stend, og vil prioritere dette i 2021, sier idrettsbyråden.

– Tenker du at kommunen bør bidra til å få realisert denne planen?

– Vi skal rullere vår idrettsplan i 2021, og da vil vi vurdere nye tiltak. Vi har et godt samarbeid med idrettslag, blant annet Fana IL og Gullfjell IL. Skiidrett er viktig, det er et tilbud svært mange kan benytte seg av. Og det å kunne utnytte vinterdagene på best mulig måte er god folkehelse, svarer idrettsbyråden.

Fakta

Lokale idrettslag, Hordaland Skikrets, Hordaland Skiskytterkrets, Norges Skiskytterforbund og Norges Skiforbund har gått sammen i en prosjektgruppe som heter «123 Ski i Bergen».

Denne gruppen har laget en plan for hvordan Bergen kan få et anleggsløft for skiidrettene.

Planen innebærer en oppgradering av anleggene på Totland/Frotveit, Fløien og Gullbotn, samt å bygge helt nye rulleskianlegg sentralt i Bergen.

Kilde: Prosjektplan 123 Ski i Bergen