I dag leverte utbyggerne inn planforslaget til kommunen. Selskapet Hegreneset AS, eid av Profier AS (Bjørn Rune Gjelsten) og Storm Eiendom AS (Gaute Henriksen), står bak satsingen etter at de kjøpte Hegreneset av Andreas Grimelund.

Fra før er det kjent at de ga 200 millioner kroner for Lehmkuhl-stranden, også eid av Andreas Grimelund. Summen for Hegreneset er så langt ukjent.

Tidligere har de anslått at utbyggingen vil beløpe seg til 2–3 milliarder kroner totalt.

Per i dag er det meste av det gamle industriområdet avstengt, men det vil endre seg om planene til eiendomsinvestorene Gjelsten og Henriksen går gjennom.

De ser for seg nærmere 600 boliger på det fra naturens side vakre neset.

– Spektakulært om vi får det til

Havnesiloen, som tidligere lagret korn, er vernet – men skal etter planen også bygges om til det selskapet beskriver som spektakulære boliger.

– Dette gjøre Hegreneset til et målpunkt ikke bare for naboer, men for hele bydelens befolkning, skriver Henriksen i en pressemelding.

Inni siloen er det 36 runde celler. Planen er å rive innmaten og la skallet stå igjen.

– Det vi vet, er at det blir dyrere enn å bygge nytt. Det er en utfordring som vi kaster oss over med engasjement og glød. Får vi det, til blir det spektakulært. Uansett hva som skjer, blir den stående i likhet med mange av de andre kulturhistoriske minnene, forsikret Henriksen da vi snakket med ham om saken i fjor sommer.

Sjøfronten skal åpnes opp for offentligheten, med promenade, offentlige plasser, badeanlegg og park. De ser også for seg å legge til rette for serveringssteder, verksteder og kulturtilbud. Bygg og konstruksjoner med kulturhistorisk verdi skal bevares gjennom ny bruk og åpnes for offentligheten.

Få P-plasser

I praksis blir området temmelig bilfritt, med kun varelevering og handikapbiler. De skal bygge en ny tunnel fra Nyhavnsveien til et stort parkeringsanlegg under bakken.

Men det blir ganske få parkeringsplasser totalt sett.

– Kort avstand til et svært godt kollektivtilbud og til den nye hovedsykkelruten til Bergen sentrum og Åsane. Det tilrettelegges slik for bruk av gange og sykkel i langt større grad enn tilsvarende prosjekt, poengterer utbyggerne.

Nabolaget har engasjert seg sterkt i planene, det samme har mange offentlige myndigheter.

Profiers Gunnar Wiederstrøm sier at han opplever at kommunen tenker som dem, og at de har hatt en god dialog.

– Vi har gjort mange tilpasninger ut fra dialogen i møtene vi har hatt med kommunen. Men jeg tør ikke å foregripe begivenhetenes gang når det gjelder fagetatens behandling av planforslaget.

– Jeg vil bli overrasket om de ikke kommer med forslag til endringer, men jeg vil også bli overrasket om de forslagene er dramatiske.

Håper at planene er vedtatt om to år

Nå kommer saken til fagetaten, som skal behandle den og legge den ut til høring over nyttår. Det er over 1000 sider med utredninger, beskrivelser og tegninger. Så at det skjer på denne siden av 2022 er urealistisk.

– Etter det, er det egentlig ganske mye opp til oss hvor lang tid vi bruker på å bearbeide planene til ferdig behandling. Men målet er at de kan legges frem til vedtak i 2024, sier Wiederstrøm.

Renato Bonafede, leder i Jægers Minde Velforening, sier at det er vel tidlig å være bastant i uttalelsene sine om planene.

– Vi er en gruppe av mennesker som skal mene noe om dette. Men vi er ikke uenige i at det skal skje noe på Hegreneset, men det handler om hva som skjer med enkeltmennesker, og hva som skjer på et samfunnsplan. Planene må synke litt inn, så skal vi mene noe om dem etter hvert, sier Bonafede.