For snart to år siden la finansbyråd Liv Røssland (Frp) frem byrådets plan for de dårligst stilte skolene i Bergen.

Det vil si hva som skulle gjøres med Varden, Nattland, Søreide, Alvøen, Garnes ungdomsskule, Ulsmåg, Minde, Damsgård, Holen, Lyshovden, Alrekstad, Møhlenpris og Landås skole.

I planen kom det også frem når byrådet så for seg at hver enkelt skole skulle stå ferdig.

– Det er et kolossalt stykke arbeid som må gjøres, sa finansbyråd Liv Røssland (Frp) til BA den gangen.

To år etter viser en oversikt BA har fått av byrådet at det fremdeles er mye som gjenstår for å få fikset de verste skolene i det enorme skoleforfallet i Bergen.

Mindre og Søreide er ferdige

Bare to av skolene er ferdige. Minde skole ble ferdig rehabilitert og elevene ved Søreide skole kunne flytte inn i en splitter ny skole i fjor.

I tilegg er kommunen ferdig med strakstiltakene ved Garnes ungdomsskule. Planen er å få på plass en ny ungdomsskole i Arna på Seimsmyrane. Reguleringsprosessen for denne skolen pågår nå.

Må vente to nye år

Ti skoler gjenstår, og hele åtte av byggeprosjektene er usatt, blant annet må elevene ved Nattland skole og Varden skole vente to nye år før den nye skolen blir innflyttingsklar, som BA skrev torsdag.

– For oss er det viktig å få frem at det er umulig å vedta en dato for ferdigstillelse. Vi kan vedta en plan for fremdrift, men denne kan fort endre seg som følge av forhold som kommuen har kontroll over og ikke har kontroll over, skriver finansbyråd Liv Røssland (Frp) i en e-post til BA.

Hun lister opp forskjellige årsaker til at prosjektene kan blir forsinket som reguleringsutfordringer, at prosjektet endres form og at leverandørene gjør feil underveis.

Her er en status om hvordan det går med byens verste skoler:

Varden skole

Underveis ble det besluttet å rive mer av Varden skole og bygge mer nytt enn det planene i 2013 tilsa. Skolen skulle egentlig stå ferdig i år, men på grunn av endringene blir ikke skolen ferdig før i 2017. Elevene må også vente på den midlertidige skolen ved Lynghaugen skal bli ferdig. Her skal eleven og gå på skole til nye Varden er ferdig.

Nattland skole

Alt som kan går galt har gått galt i dette byggeprosjektet. Denne uken ble det kjent at Nattland skole er ytterligere forsinket. Håpet er at skolen skal stå ferdig i 2017. Den skulle stå ferdig i 2015. Imens fortsetter elevene å gå på skole spredd på fire forskjellige steder. - Vi har store problemer med en underleverandør som ikke leverer. Samtidig er grunnforholdene mer utfordrene enn prosjekteringen viste, sier Røssland til BA.

Alvøen skole

Både østfløyen og et paviljongbygg skulle rives og erstattes med det nybygg. Planen var at bygget skulle stå ferdig til skolestart 2015. Foreløpig er det bare en ny vei som er under utførelse og et skisseprosjekt for rehabilitering av et mindre tilbygg var ferdig. Nye elevtallsprognoser viser nå at elevtallet ved skolen vil gå betraktelig ned. Prosjektet er derfor midlertidig stoppet. Kommunen vurderer nå om prosjektet skal skaleres ned. Det er usikkert når oppussingen av skolen blir ferdig.

Ulsmåg skole

På skolens nettsider opplyses det at innflyttingen av den nye skolen er utsatt. Planen var at skolen skulle stå ferdig til påske, men må regner etat for utbygging med at skolen blir ferdig i mai/juni. Det betyr at innflyttingen av elever er utsatt til skolestart august 2015.

Damsgård skole

Skolen skal rives og det skal bygges en ny skole uten svømmebasseng. Planen var at skolen skulle stå ferdig i 2017. I fjor ble det imidlertid vedtatt at Varden skole skulle få disponere erstatningslokalene som bygges for Damsgård i et halvt år på grunn av dårlig inneklima. Derfor er byggingen av skolen utsatt et halvt år og forventes ferdig i årsskiftet 2017/2018.

Holen skole

Byrådet vil rive ungdomsskoledelen og erstatte den med et nybygg uten svømmebasseng. Planen var at skolen skulle stå ferdig i slutten 2017. Byrådet opplyser nå at prosjektet for ungdomstrinnet kunne vært ferdig til planlagt dato, men etter ønske fra flere hold, skolen selv inkludert, er nybygg av ungdomstrinnet likevel utsatt for å samkjøres med rehabilitering av barnetrinnet. Planen nå er at skolen skal stå ferdig i 2019.

Møhlenpris oppveksttun

Byrådet skriver i sin oversikt at rehabilitering av det som skal bli nye Møhlenpris oppveksttun er i rute. Planen er at oppveksttunet skal stå ferdig i 2016/2017.

Landås skole

Landås skole er revet. Planen er at en ny skole skal stå klar til innflytting i 2016/2017. Byrådet melder at prosjektet er i rute.

Lyshovden oppveksttun

Skolen hadde behov for oppussing. Planen var at skolen skulle stå ferdig i 2014/2015, men det viser seg skolen ikke er ferdig før til skolestart 2015.

Alrekstad skole

Alekstad skole er i ferd med å blir rustet opp. Prosjekteringen pågår i samarbeid med antikvariske myndigheter. Skolen skulle stå ferdig i årsskiftet 2014/2015. Nå regner byrådet med at skolen blir ferdig til august 2015.