Slik kan Branns halldrøm og ny storstue for håndball bli

En mulighetsstudie bestilt av Bergen kommune viser endelig planene på Nymark. Trond Mohn vil trolig betale gildet.