Slik kan politiet straffe karantenebrytere

Brudd på smittevernloven kan straffes med bøter eller fengsel.