For den såkalte K5 (står for konsept 5) mellom Arna og Voss kan presse reisetiden mellom Voss og Bergen ned mot halvtimen. Fra stasjonene som ligger kan reisetiden minne om den mellom stoppene som ligger midt i Bybanens rute og Bergen sentrum.

Det vil i sin tur utløse en rekke store utbyggingsprosjekter langs traseen, viste Nils Akselberg frem under en konferanse om Bergensbanen i Voss onsdag.

Han er en del av «Vossaløysinga» - en interessegruppe for å bygge togstrekningen som vil mer enn halvere reisetiden mellom Voss og Bergen.

Konferansen ble arrangert i kulturhuset på Voss i anledning at Bergensbanen fylte 110 år.

Deler av strekningen går fremdeles på skinnene som ble lagt til åpningen i 1909 og det fikk regjeringens eneste representant, statssekretær Sveinung Rotevatn (V), ettertrykkelig høre fra mange hold.

Formålet med konferansen var å diskutere når og hvordan reisetiden mellom Bergen og Oslo kan reduseres til fire timer.

Slik kan det skje

Kort sagt er det to prosjekter som må bygges. Den nye strekningen mellom Arna og Voss og en ny bane mellom Hønefoss og Sandvika i Oslo. Sistnevnte, kalt Ringeriksbanen, ble første gang foreslått i 1921 og har siden blitt presentert, planlagt og utsatt en rekke ganger.

Til en anslått verdi på 35 milliarder vil prosjektet redusere reisetiden mellom Norges to største byer med cirka én time dersom det noen gang blir bygget.

– Sveinung Rotevatn, hva er det egentlig som avgjør om disse prosjektene blir prioritert blant alle de mange prosjektene som regjeringen skal velge mellom?

– Det er jo ting som politisk press for eksempel. Hva mener lokalpolitikerne er viktigst? Og så må vi være så sikre som mulig på at kostnadene i prosjektet er riktige. Vi har sett nok av eksempler på store, dyre prosjekter som har blitt enda mye dyrere enn først antatt, slik som Hordfast og Follobanen for eksempel.

Saken fortsetter under bildet.

Dersom banen blir bygget, presenterte Nils Akselberg en visjon om avganger hver 2. time mellom Bergen og Oslo, hver halvtime mellom Bergen og Voss og hvert kvarter mellom Bergen og Arna.

Slik vil tog kunne bli en like effektiv reisemåte mellom Bergen og Oslo sentrum som fly – dersom man regner med transport til og fra flyplassen – samtidig som det vil bli så effektivt å reise mellom Bergen og Voss at det kan bli attraktivt å bo på Voss og jobbe i Bergen.

Internett og sovekupé

Onsdag fikk regjeringens representant i hvert fall høre at det er ønske om et slikt prosjekt lokalt. Samtidig fikk han en annen og mye mer akutt bestilling – Internett på toget! Hvordan er det mulig at fremtidens transportmiddel ikke klarer å levere skikkelig internett- eller mobildekning?

– Den frustrasjonen skjønner jeg svært godt og den har jeg følt på selv. Jeg vet at det jobbes med å gjøre noe med det, sier Rotevatn.

Samtidig påpeker han at det er satt av midler til flere sovekupeer i neste års statsbudsjett.

– Det er et kjempepopulært tilbud som vi helt sikkert også vil prioritere i årene som kommer, påpeker statssekretæren.

Enn så lenge kan han anbefale å sove sittende i sovepose for dem som ikke får sovekupé på nattoget – det har han god erfaring med selv.