Slik renner pengene ut

Byggeprisen for fire renseanlegg har økt fra 465 millioner kroner i 2006 til nesten 2,4 milliarder kroner. (Oppe til høyre). Tidligere byråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) tok første spadetak til det som skulle bli Solheimslien barnehage. Den skulle koste 27 millioner, men prisen steg til 42 millioner før den ble ferdig. (Neders) Nattland skole, skolen der alt gikk galt, er blitt over tre ganger så du som den opprinnelige prislappen.

Byggeprisen for fire renseanlegg har økt fra 465 millioner kroner i 2006 til nesten 2,4 milliarder kroner. (Oppe til høyre). Tidligere byråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) tok første spadetak til det som skulle bli Solheimslien barnehage. Den skulle koste 27 millioner, men prisen steg til 42 millioner før den ble ferdig. (Neders) Nattland skole, skolen der alt gikk galt, er blitt over tre ganger så du som den opprinnelige prislappen.

Artikkelen er over 3 år gammel

En milliard kroner? To? Tre milliarder, kanskje? Nei. Byrådet i Bergen sine overskridelser er mye større enn som så.

DEL

Summert koster kommunens byggeprosjekter 7,4 milliarder kroner mer enn de skulle da de ble vedtatt. Justert for prisøkning har etat for utbygging alene brukt 4,4 milliarder kroner mer enn det politikerne forutsatte da de vedtok prosjektene.

Oversikten over prosjekter der kostnadsoverskridelsene og forsinkelsene har stått i kø, kan du se på kartet i bunnen av saken.

Ingen kommentar

I Bergen ble parlamentarismen som styreform innført i år 2000. Argumentasjonen var at lokalpolitikerne skulle ansvarliggjøres ved å bli byråder, slik statsråder holdes ansvarlig for tull og tøys i sine departe- ment.

Siden den gang har ingen byråder i Bergen gått av som følge av rot.

Men i forrige måned trakk finansbyråd Liv Røssland (Frp) seg. Hun skyldte på at Høyre ikke var til å stole på.

Røssland har vært finansbyråd i Bergen fra 2010, det vil si ansvarlig for bykassen.

Likevel finner hun det ikke riktig å kommentere de enorme overskridelsene.

– Men du var jo finansbyråd i lang tid?

– Jeg er ingen talsperson for byrådet. Det vil bli uryddig om jeg skulle sitte på sidelinjen og kommentere ting nå, sier hun.

Liv Røssland har vært finansbyråd siden 2010. I forrige måned trakk hun seg. Derfor vil hun ikke kommentere de enorme overskridelsene.

Liv Røssland har vært finansbyråd siden 2010. I forrige måned trakk hun seg. Derfor vil hun ikke kommentere de enorme overskridelsene. Foto:

Avløpsrenseanleggene

BA avslørte i vinter de gigantiske overskridelsene på de fire nye store avløpsrenseanleggene.

Bare her er overskridelsen på nesten 1,9 milliarder kroner.

Nattland oppveksttun er i ferd med å bli landets dyreste skole. Regnefeil, reguleringsplanen, sopp og fukt gjør at prislappen i dag på svimlende 564 millioner kroner.

Les også: Slik går det med oppussingen av byens verste skoler

Dette er kjente eksempler. Men som kartet viser:

Det er svært sjelden at et prosjekt, stort eller lite, får en pris i overenstemmelse med prisen som politikerne opprinnelig vedtok i bystyret.

I november i fjor fikk kommunen slakt for håndteringen av byggeprosjektene Ado Arena, Fyllingsdalen sykehjem og Ny-Krohnborg skole av kommunerevisjonen.

Her er kritikken:

  •  I alle tre prosjektene leverte ikke underleverandører det som ble avtalt eller til rett tid. Dette fikk pågå i månedsvis uten at kommunen reagerte, noe som fikk store følger for prosjektene.
  • Fremdriftplanene er i utgangpunktet for optimistiske. Frister for når byggene skal være ferdig blir satt uten å ha helt rot i virkeligheten.
  • Feil og mangler i anbudsgrunnlag og beslutningsgrunnlag «har fått store negative konsekvenser for økonomistyring og fremdrift i prosjektene».

1000 feil

Rehabiliteringen av det gamle sykehjemmet i Fyllingsdalen med et nytt demenssenter sto ferdig i 2012.

Les også: Greta (82) fikk endelig enerom.

Prosjektet skulle koste 300 millioner. Men i byrådets ferske tertialrapport er den faktiske kostnaden sagt å være 476 millioner kroner.

Vesentlige feil og mangler med prosjekteringsgrunnlaget førte til over tusen endringsmeldinger og prosjektet, derfor ble det mye dyrere, skriver kommunerevisjonen.

Det store mageplasket Ado Arena er det skrevet mye om.

I 2005 var det satt på investeringsprogrammet med en estimert kostnad på 250 millioner. Den faktiske prislappen ble på svimlende 1,1 milliarder kroner. Og det er ikke slutt. Pengene renner fremdeles ut. Kommunen er i rettslige konflikter med flere av leverandørene.

I tillegg er det varslet økning på 8,5 millioner på grunn av et nytt billettsystem.

Monica snakker

Der Liv Røssland er taus, medgir byrådsleder for perioden 2003-2012 – Monica Mæland (H) – at de måtte gjøre grep for å få bedre kontroll.

– Det er riktig at flere av prosjektene både ble dyrere og forsinket i mine ti år som byrådsleder. For å få bedre kontroll styrket vi eiendomsforvaltningen i kommunen, sier hun til BA.

I finansavdelingen for kommunen påpekes det at alle tall i tertialrapporten ikke er sammenlignbare. Da det ble vedtatt at Ado skulle bygges i 2005, var prisen 250 millioner kroner. 250 millioner kroner i 2005 er blitt til 356,8 i 2015-kroner.

Derfor er ikke kostnadsforskjellene fullt så store på alle prosjektene, mener de. For etat for utbygging blir det prisjusterte avviket slik 4,4 milliarder kroner, ikke 5,1 milliarder kroner.

– Fortoner seg som et konkursbo

–  Tidenes kommunale skandale. Kommunen fortoner seg mer som et konkursbo som byrådet fortvilet prøver å dekke over, sier SVs Oddny Miljeteig.

– Høyre påberoper seg å ha kontroll på økonomien. De enorme overskridelsene som tallene viser, er en brutal sannhet som byrådet må ta innover seg. Nå må alt på bordet, smeller det fra SVs nestleder.

Veteranen i bypolitikken synes det er vanskelig å vite hva som gjør at de blir store overskridelser i nesten hvert eneste prosjekt.

  – For meg virker det som om kommunen har en amatørkultur når det gjelder å beregne hva et prosjekt skal koste og når det skal stå ferdig. Dersom det stemmer, er det viktig at denne ukulturen blir tatt tak i. Dette kan ikke fortsette, mener Miljeteig.

– Byrådet har ansvaret

Frps finansbyråd Eiler Macody Lund sier at dersom man tar hensyn til prisjusteringen blir det ikke «nesten dobbelt så dyrt».

Dagens finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) sier til BA at investeringsprogrammet har av ulike årsaker vært mer ambisiøst enn byrådet har klart å gjennomføre.

Dagens finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) sier til BA at investeringsprogrammet har av ulike årsaker vært mer ambisiøst enn byrådet har klart å gjennomføre. Foto:

Slik forklarer han tallene:

– Opprinnelige kostnadsrammer er fra  en tidlig fase og anslagene er bygget på løse premisser og kalkyler. Dette justeres hvert år, og kravet til presisjon øker når prosjektene skal inn i årsbudsjettet. Det kan også gå tid før prosjektet blir realisert og det kan endre seg. Oppveksttunet på Nattland viser hvordan det kan skje uforutsette ting som øker prisene.

– Hvem har ansvaret?

– Investeringsprogrammet har av ulike årsaker vært mer ambisiøst enn vi har klart å gjennomføre. Det har forsinket noen prosjekter, og det har ført til økte kostnader som følge av generell prisstigning. Men det er uansett byrådet som har det politiske ansvaret, sier Lund.

Han sier at Bergen ikke bygger dyrere enn andre.

– Det er noe også en forskningsrapport som sammenlignet kostnadsnivået på skoleprosjekter i Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand viser.