Nå skal rederiet bygge om et av sine frakteskip til en moderne seilskute. Innovative rotorseil skal gjøre at skipet SC Connector i fremtiden skal kunne seile uten hovedmotor under gode vindforhold, skriver Enova i en pressemelding.

– Ved å sette rotorseil på SC Connector tar vi i bruk tilgjengelig fornybar energi. Vindkreftene benyttes direkte til fremdrift, uten omformingstapene som er forbundet med andre energibærere. Som seilende hybrid forventer vi å redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp med 25 prosent, sier Johan Christian Hvide, Managing Director i Seatrans i pressemeldingen..

Seilene er 5 meter i diameter og 35 meter høye. De kan senkes ved behov og er langt mer effektive enn konvensjonelle seil av samme størrelse. Prosjektet er innvilget 18,8 millioner i støtte fra Enova.

– Dette fartøyet er det første vi er kjent med hvor rotorseil alene kan stå for fremdriften når værforholdene tillater det. Kombinasjonen mellom rotorseil og batteri kan gjøre det mulig med utslippsfrie fraktefartøy om bare få år, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

– Prosjektet blir viktig for å vise at rotorseilteknologien kan brukes til mer enn hjelpekraft. Skipets seilingsrute er i et område med mye vind, noe som gjør det til et velegnet fartøy å teste ut teknologien på i full skala. Hvis teknologien viser seg å fungere godt i praksis, er den relevant for alle skip som har plass til en slik installasjon, sier hun.

Fraktefartøyet SC Connector går i fast rute mellom Rotterdam, Immingham og Vestlandet.