Slik skal helsepersonell i kommunen prioriteres for vaksine

Sykehjemsansatte og fastlegekontorer er først i køen i Bergen, mens hjemmesykepleien må vente på tur.