– Jeg synes det er flott at de ønsker bidrag fra vår beredskap og vår kompetanse. Våre mannskaper er absolutt egnet til denne typen oppdrag, sier brannsjef i Bergen brannvesen, Leif Linde, til BA lørdag kveld.

De fem skal i aksjon allerede søndag i katastroferaset i Gjerdrum, hvor det nå er funnet tre omkomne.

– De er veldig godt forberedt på denne typen oppdrag, og trener så godt som mulig på denne typen situasjoner. Dette er en veldig spesiell operasjon, og uten riktig kompetanse er dette farlig. En av utfordringene er utholdenhet, det er ikke mange med denne kompetansen i Norge, og da må man ta i bruk dem vi har, sier Linde.

Kontrabeskjed

Også Helse Bergen og Vest politidistrikt har tilbud sin hjelp til Gjerdrum.

Allerede samme natt som katastroferaset på Gjerdrum gikk, ble Haukeland universitetssykehus varslet, og gikk i beredskap.

Fredag ettermiddag sto de fem spesialtrente mannskaper fra Bergen brannvesen klare til å dra for å hjelpe med redningsaksjonen.

– Men vi fikk beskjed om at de per nå ikke trenger oss. Jeg hadde samlet et team på fem personer og pakket klart utstyr. Vi kan være klare på stasjonen på 45 minutter dersom anmodningen kommer, sa fagansvarlig for Bergen brannvesens Usar-redningsgruppe, Tore Vetaas til BA lørdag ettermiddag.

Men så kom altså meldingen lørdag kveld, etter at intervjuet med Vetaas var gjort, om at teamet nå drar til Gjerdrum likevel.

Klare på kort varsel

USAR står for Urban Search and Rescue, og består i Bergen av 28 mannskaper fordelt på fire vaktlag i Bergen brannvesen, og som er stasjonert ved Fana stasjon. Mannskapene er spesialtrente for alle typer tauredningsoppdrag og all type spesialredning, som for eksempel i ras og av store dyr.

– Jeg kjenner ikke til mer om redningsaksjonen enn det vi har sett i media, men det er selvsagt en risikofylt aksjon. Dette er noe vi har jobbet med siden 2005, og vi anser at vi er kvalifiserte til denne type oppdrag, sier Vetaas.

Det er 110-sentralen øst som anmoder om bistand og koordinerer behovet for brannmannskaper i redningsaksjonen.

– Vi vet ikke hvilket utstyr de trenger, men dersom vi drar vil vi ha med personlig verneutstyr. Om de for eksempel har behov for søkskamera og kjerneboremaskin, vil vi kunne ta det med oss. Men jeg antar de allerede har mye utstyr på stedet, sier Vetaas.

Lørdag ble det kjent at det svenske Usar-teamet som har deltatt i aksjonen drar hjem, mens et nytt team har kommet fra Trondheim for å søke videre i raset.

Lørdag jobber tre Usar-team i skredområdet, opplyste politiets innsatsleder Roy Alkvist på en pressekonferanse.

– Redningsaksjonen pågår for fullt. Det er Usar-team både fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike, samt hundeekvipasjer fra Oslo politidistrikt som nå er inne i rasområdet, sa han.

Haukeland i beredskap

Vest politidistrikt, ved operasjonsleder, tilbød første dag etter hendelsen å sende over kriminaltekniske søkshunder til Gjerdrum.

– Foreløpig er denne bistanden ikke bedt om, opplyser assisterende stabssjef i Vest politidistrikt, Ronny Øvrebotten, til BA.

Allerede den natten skredet gikk, hadde Helse Bergen flere beredskapsmøter. Det er vanlig ved slike store katastrofer at universitetssykehusene varsles.

– Vi var blant annet i dialog med AMK i Oslo om å bistå både med prehospitale ressurser og eventuelt traumeteam. Vi kartla også vår senge- og intensivkapasitet, og var klare til å ta i mot pasienter hvis det ble behov. I løpet av morgentimene ble det klart at sykehusene på Østlandet håndterte situasjonen selv, og vi avsluttet beredskap på formiddagen, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til BA.

Krisestab

Sivilforsvaret satte krisestab klokken 0530 30. desember, og har siden da deltatt i redningsaksjonen med totalt 165 ansatte og tjenestepliktige. De har blant annet bidratt med materiell, transport, lys, strøm, telt og de har trykket 2000 meter med vannledninger.

Kommunikasjonsrådgiver Anders Fevik sier til BA at Hordaland sivilforsvarsdistrikt så langt ikke har vært involvert i redningsaksjonen.

Heller ikke lokalt Røde Kors fra Hordaland deltar per nå på Gjerdrum.

– Det er i all hovedsak mannskaper fra Østlandsområdet som nå bistår på evakuerte- og pårørendesenteret. I tillegg har vi noen biler og mannskaper i bakhånd, samt at mange i Røde Kors på Østlandet er mobiliserte og klare for innsats, sier Røde Kors sin pressevakt til BA lørdag ettermiddag.

– Positiv til å bidra

Beredskapsansvarlig i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde, sier til BA at de ikke har fått anmodning om bistand til Gjerdrum.

– Det er så mye generelle ressurser på Østlandet, at dersom de skulle trenge noe fra oss, måtte det vært spesiell kompetanse, som for eksempel fra Bergen brannvesen. Vi er alltid positiv til å bidra andre kommuner dersom de trenger det, og vi vil selvsagt forsøke å bistå også i denne saken dersom vi får spørsmål om det, sier Lunde.

Det er Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) som mottar anmodninger fra politiet om bistand. Talsperson Ivar Moen, sier til BA at det så langt ikke er kapasiteter fra Forsvaret i Bergen som deltar i Gjerdrum.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken, sto det at Usar-teamet fra Bergen ikke skulle reise. Saken ble oppdatert med den nye informasjonen og intervju med brannsjefen klokken 1830.