Et tilsyn fra Statsforvalteren har avdekket alvorlige mangler i barneverntjenestens praksis.

Tilsynet kom i stand etter at en syv år gammel gutt ble funnet skadet og fastbundet i august.

Gutten hadde kommet fra utlandet for å bo hos sin far i Bergen. I høst ble barnet hasteflyttet ut av hjemmet.

Saken er det siste av en rekke kritikkverdige forhold ved barneverntjenesten i Bergen, og har utløst politisk krise.

Byrådsleder Roger Valhammer tar første fly hjem fra stillehavscruiset han befinner seg på i Japan, mens opposisjonen vurderer om de fremdeles har tillit til byrådet.

Sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG), som har ansvar for barnevernsfeltet, og Thor Haakon Bakke (MDG), som vikarierer for Valhammer driver brannslukking etter beste evne.

Krisen er utløst av en rapport fra Statsforvalteren, som beskriver en rekke unnfallenheter i barneverntjenesten i sommer. Det hele endte med at den syv år gamle gutten ble hasteflyttet ut av hjemmet, mens guttens far er siktet for grov barnemishandling.

Han skal ha hatt aleneomsorg for sønnen, og moren bor i et annet land.

Her har vi sammenstilt hendelsesforløpet fra faren ba barnevernet om hjelp og frem til gutten ble funnet skadet og fastbundet om kvelden den 7. august slik det er beskrevet i Statsforvalterens rapport: