De fem reguleringsplanene for Bybanen til Åsane har tatt fem år å lage, og har kostet 260 millioner kroner i utredninger og konsulentarbeid.

På toppen kommer alle de kommunale årsverkene som har gått med i det som, dersom det blir realisert, blir et samferdselsesprosjekt til over 20 milliarder kroner.

Det inkluderer også forlengelsen av Fløyfjellstunnelen, og en ny sykkelstamvei, pluss utbygging og endring av en rekke veier i tilknytning til prosjektet.

Prosjektet det er snakk om er 12,7 km med bane. 5,7 kilometer nye tunneler. 14 holdeplasser, og 13 km stamsykkelvei.

– Byrommene får også en etterlengtet opprustning, de blir mer attraktive og mer tilgjengelige for alle, sier etatsdirektør Tarje Wanvik.

Han forteller at de har mottatt over 400 merknader til planen, og fem statlige innsigelser. Mye er løst, med unntak av de antikvariske hensynene i sentrum.

Her vil Riksantikvaren vurdere det samlede planforslaget når det nå legges frem. De skal melde tilbake sine synspunkter innen 25. april.

– Jeg vil takke offentlige og private aktører som har bidratt til å gjøre denne planen enda bedre, sier Wanvik.

Mange endringer

I dag legges altså hele verket på flere tusen sider frem. BA følger plan- og bygningsetatens pressekonferanse live. Der får byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) overlevert planene.

Byrådet skal behandle dem politisk, og så overlevere dem til bystyret. Planen er at planene skal bli vedtatt i mai.

Noen av endringene er: Etter første runde dropper de en av to utganger ved stoppet under Sandviken kirke. De dropper brostein i kryssene, og erstattes med «pen» betong etter krav fra fylket.

En stor sak har vært uttaket av stein gjennom et tverrslag fra Fløyfjellstunnelen til Saltimporten. Dette skal utredes mer.

– Statens vegvesen sier at de ikke ønsker å etablere anleggstunnelen, og ikke bruke området på grunn av risiko for helseplager. De sår også tvil om det vil være til besparelse. Fylket vurderer på sin side nytten som stor. Her er det en reell prioriteringsutfordring, som en må ta, sier Wanvik om den saken.

Kommuneoverlegen fraråder også å bruke tomten.

Maks byggetid på de ulike stedene på to år

Et annet stort stridstema er anleggsfasen. Wanvik lover at det blir ett, maksimalt to, år med anleggsvirksomhet på de ulike stedene i sentrum. Alt skal skje i faser.

– Det blir ikke en sammenhengende byggeperiode i sentrum på ti år, og trafikken skal gå toveis gjennom hele perioden, sier Wanvik.

Nå er kostnadsanslaget 21 milliarder kroner. Det er 3,3 milliarder kroner mer enn i fjor. 2 av disse milliardene skyldes prisvekst. I tillegg legges det også inn et nytt påslag for usikkerhet.

– Men bybanen har kostet det samme hele veien, sier Wanvik.

– Det er alt det andre vi ønsker oss som gjør det kostbart å bygge denne banen.

Byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) fikk hele planen overlevert på en minnepinne i et påskeegg.

– Den store påskelektyren i 2023 blir bybanesakene, og jeg skal jobbe like raskt for å få et vedtak slik at vi kan behandle saken 31. mai, varsler Fjeldstad.

Da kan de bruke juni til å begynne forhandlingene med staten om penger.

Wanvik sier at han tror det er smart med etappevis utbygging.

– Det skal vi ta stilling til når vi går inn i forhandlinger med staten. Jeg er tydelig på at det er en bane for sentrum, Sandviken og Åsane, og jeg er tydelig på at vi skal komme oss til Åsane på første utbygging, sier Nergaard Fjeldstad.

Hun sier at byggestart i sentrum forhåpentligvis blir i år 2024/2025.

– Det avhenger av penger, rett og slett. Når planen er vedtatt skal den kvalitetssikres, mens vi forhandler med staten om penger, sier byråden.

Når det gjelder miljølokket i Eidsvåg, er det et politisk problem. Nergaard Fjeldstad sier at de vurderer å la kommunen mellomfinansiere byggingen.

– Men siden det utløser byutvikling, ønsker vi også at eierne av Eidsvåg blir med og betale på det.

Charlotte Spurkeland i Høyre mener at kostnadene må ned og staten må komme på banen.

– Det som ble levert i dag viser dyre løsninger, samtidig som statens bidrag er ukjent. Jeg syns de burde ha utredet et ordentlig alternativ til stoppet i Sandviken. Det skulle i utgangspunktet koste én milliard, og bare betjene 700 personer daglig.

– Stoppet må kuttes eller legges i dagen for å redusere kostnader, og det holder ikke å spare noen kroner på å sløyfe én utgang, sier hun.

Bildeserie

Bybanen til Åsane