Torsdag skrev BA at fastlegeordningen er under sterkt press i Bergen. Det er store utfordringer med å rekruttere nye fastleger.

13 fastleger i Bergen har passert 67 år. Om disse slutter uten at de erstattes, står 16.000 bergensere uten fastlege.

Tillitsvalgt for fastlegene i Bergen, Knut-Arne Wensaas, er bekymret for at politikerne før valget snakker varmt om fastlegeordningen, men at ingen vil forplikte seg økonomisk slik at ting ikke vil endres i særlig grad.

Han ønsker garantier for at de er villige til å investere nok ressurser for å redde den.

Gir garantier

Stortingskandidat for Høyre Charlotte Spurkeland sier de mener rekrutteringen må opp, arbeidsbelastningen ned og den økonomiske risikoen ved fastlegedrift reduseres.

– Vi har lagt frem en handlingsplan med tiltak for rekruttering og for å sikre stabilitet i allmennlegetjenesten. Det viktigste nå er derfor å følge opp handlingsplanen med penger og tiltak.

– Kan dere garantere at dere vil bruke mer penger på fastlegeordningen om det er nødvendig for å redde den?

– Ja. Høyre har forpliktet oss til å bruke 1,6 milliarder kroner mer på allmennlegetjenesten. I 2021 har vi styrket allmennlegetjenesten med 450 millioner kroner, i tillegg til at vi har omprioritert 75 millioner for å styrke basisfinansieringen.

Flere fastleger

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, forteller at de i sitt alternative budsjett for 2021 prioriterte 350 millioner kroner mer til fastlegeordningen og å styrke allmennlegetjenesten i kommunene.

– Vi mener at de viktigste tiltakene vil være å sørge for flere fastleger. Samhandlingsreformen er ikke fulgt opp av regjeringen, og oppgaver til fastlegene er økt uten at de er blitt flere, skriver hun i en e-post til BA.

Også Sp garanterer mer penger til fastlegeordningen.

– Ikke bærekraftig

Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Frp, sier at de mener dagens fastlegemodell er underfinansiert og ikke bærekraftig uten økte tilskudd fra staten.

– Vi mener det er behov for at den evalueres og reforhandles med sikte på å innføre refusjon etter antall behandlede pasienter, sier hun.

I likhet med Sp vil de utdanne flere leger i Norge, og satte i sitt alternative budsjett av penger til å opprette 250 nye studieplasser innen medisin.

Vil ha slutt på dobbel praksis

Også SV mener hovedutfordringen er mangel på leger.

– Vi garanterer mer penger til fastlegeordningen i vårt budsjett, sier helsepolitisk talsmann i SV Nicholas Wilkinson.

Han er i Bergen torsdag for å debattere nettopp fastlegeordningen, og har et helt konkret forslag han mener vil være effektivt.

Det handler om de rundt 60 norske medisinstudentene som årlig kommer fra Danmark for å ta praksis (Lis-1-stilling) her.

– Disse har allerede gått gjennom praksis i Danmark, men må ta den helt på nytt her. Det er helt tullete, sier Wilkinson.


Han mener at om disse studentene i stedet kan ta noen få seminarer i Norge for å forstå det norske systemet, vil det frigjøre praksisplasser for norske studenter og gi oss flere nye leger hvert år.

– Denne løsningen vil vi forhandle med de andre partiene om dersom vi vinner valget, sier SV-politikeren.

– Mer attraktivt

Arbeiderpartiet vil gjøre yrket mer attraktivt for å lykkes bedre med å rekruttere og beholde fastleger, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol til BA.

Hun garanterer at de vil bruke penger på å redde ordningen.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre en kollaps i en tjeneste som behandler 90 prosent av pasientene til en tiendedel av helsebudsjettet, og har en stor verdi for hver enkelt. Gjennom denne fireårsperioden har vi prioritert en milliard mer enn regjeringen i våre alternative budsjetter for å løse fastlegekrisen, sier hun.