Slutt å lære barn å undertrykke følelser

Av

Vi må slutte å avlede barn når de er lei seg. Om vi voksne skal bedømme hva som er greit å føle, mister barnet kontakt med egne følelser.