Smell etter smell på Voss og i Granvin:– Hvorfor er det like glatt der i dag?

Elendige kjøreforhold får skylden.