Smittevernoverlegen ba om å få sitte i krisestaben, men fikk nei

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen avviser at det ligger noen konflikt bak avslaget.