Smittevernoverlegen frarådet rødt nivå på videregående og stengning av treningssentre og idrettshaller

Karina Koller Løland anbefalte heller ikke fempersonersregelen eller påbud om hjemmekontor. Men byrådet overkjørte smittevernoverlegen, som valgte å si opp samme dag.