Smittevernoverlegen i Bergen har sagt opp

Karina Koller Løland slutter. Nå jobber Bergen kommune med å finne hennes erstatter.