Smittevernoverlegen om nasjonale tiltak: – Vanskelig å lage unntak for enkeltkommuner