Det er fem år siden vi besøkte Det hvite hus – den verneverdige bygningen i bakken opp mot Ulriksbanen.

Eksperter fra Gamle3Hus var den gangen i full sving med å plukke fra hverandre det som opprinnelig var et lysthus.

Måtte finne ny tomt

Den nå 170 år gamle bygningen skulle tas vare på, og alt ble nøye registrert og nummerert.

Planen har hele tiden vært å gjenreise huset når de såkalte Glassblokkene står ferdig. Det nye barne- og ungdomssykehuset og nye kvinneklinikken overtok nemlig tomten til Markusplassen der Det hvite hus hadde stått siden 1850-tallet. Åpningen av det nye sykehuset blir en gang i 2023.

I Gamle3Hus sitt verksted og lager på Fammestad i Nordhordland har nå samtlige deler fra Det hvite hus vært lagret siden 2017.

Bygningen, som siden 1913 har vært brukt til forskjellige sykehusformål, måtte før gjenreising få ny tomt.

Som kjent har det parallelt med Haukeland-utbyggingen også vært arbeidet med et underjordisk bybanestopp.

Når Bybanen nå åpner om en måneds tid, fjernes også brakkeriggen til entreprenøren Veidekke – og der den har stått, er planen å få gjenreist Det hvite hus.

Men alt går dessverre ikke på skinner for huset som frem til 1942 var direktørbolig på Haukeland sykehus.

Prosjektleder for gjenreisingen, arkitekt Bror R. Hansen hos Helse Bergen, forteller at under bakken er nå kommet til viktig infrastruktur som krever planlegging før man går løs på gjenreising.

– Blant annet er det en overvannskulvert som krysser over tomten, og i tillegg er det en lagt ned en stor opi-kanal med ledninger som sørger for strømforsyningen til Bybanen, forklarer han.

Eksperter på nye tekniske løsninger er tilkalt. Bergen Vann skal si sitt, og håpet til prosjektlederen er at det fortsatt skal være mulig å benytte den valgte tomten. Til slutt må en få velsignelse fra kommunen og forhåpentligvis også naboene i Haukelandsbakken.

De to eldste

Det ble i sin tid stilt krav til Haukeland-ledelsen at man måtte ta vare på Det hvite hus, og snart vil forhåpentligvis de to eldste bygningene på Haukeland-området stå som nærmeste naboer.

Den røde sveitservillaen fra 1898 har i fem år vært hovedkontoret til ledelsen av bybaneutbyggingen på Haukeland.

Snart vil sykehusansatte igjen kunne flytte inn både i sveitservillaen – det opprinnelige von Tangen-lyststedet, og Det hvite hus.

Hvis alt går etter planen.