«Snikstartet» vaksineringen av de ansatte på sykehjem