Gå til sidens hovedinnhold

Søker ny kommuneoverlege i Bergen etter bemanningskrisen i høst

Forrige gang stillingen ble lyst ut, ble ingen ansatt. Nå søker Bergen kommune etter kommuneoverlege på nytt.

Den siste kommuneoverlegen i Bergen, Finn Markussen, gikk av med pensjon 1. oktober.

Stillingen etter Markussen ble lyst ut, men den som ble tilbudt jobben takket nei.

Følte seg tilsidesatt

Etter at Markussen gikk av, sa også smittevernoverlege Karina Koller Løland og en rekke andre leger ved kontoret opp.

Det ble starten på en total bemanningskrise som fikk stor oppmerksomhet.

– Vi føler oss tilsidesatt, sa Markussen til BA.

Både hovedtillitsvalgt for legene i kommunen, Trond Inselseth, tidligere kommuneoverlege Finn Markussen, og tidligere smittevernoverlege Øystein Søbstad har uttalt seg kritisk om kommunens organisering.

Har omorganisert

Kritikken har tydeligvis nådd frem, og i løpet av høsten har Bergen kommune lagt planer for en ny og bedre kommuneoverlegefunksjon.

Planene kommer frem i stillingsutlysningen som ble offentliggjort denne uken.

Endringene skal gjøre «kommuneoverlegens funksjon tydeligere og muligheten for samarbeid på tvers i kommunen enklere.»

Den nye kommuneoverlegen vil rapportere til kommunaldirektøren. Det er også et ønske at den som blir ansatt skal delta i kriseledelsen ved behov, og lede den nye ordningen med samfunnsmedisinsk beredskapsvakt.

Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen sier til BA at stillingen ble mindre synlig da den ble flyttet til Etat for helsetjenester.

– Da jeg påpekte dette for kommunaldiretøren, satte han raskt i gang arbeid med endring. Ser av annonsen at man vil legge til rette for å bli «brukt» på en god måte av de ulike avdelingene i kommunen. Det har vært mitt viktigste poeng, skriver han i en melding til BA.

Kommunaldirektør Kjell W. Wolff hadde ikke anledning til å kommentere denne saken onsdag, men administrasjonssjef Ingelin Søraas sier til BA at de håper å få flere gode søkere etter omorganiseringen.

– Vi håper å få på plass en person som har god kunnskap om og interesse for folkehelse. Det jobbes allerede godt med dette og en dyktig kommuneoverlege kan gi arbeidet et ekstra løft.

Hentet pensjonert lege

For tiden er det pensjonert lege Harald Hauge som er konstituert som kommuneoverlege i Bergen. Han ble hentet tilbake i desember.

Det er denne stillingen som nå lyses ut.

Kommuneoverlegefunksjonen, ofte kalt Kommuneoverlegens kontor, skal bestå av:

  • Kommuneoverlegen
  • Smittevernoverlegen
  • Flere assisterende kommuneleger med forskjellig samfunnsmedisinsk kompetanse.

Har ansatt to kommuneleger

I høst ble Frank van Betten ansatt som ny smittevernoverlege i Bergen. Frank van Betten fikk plass i kommunens kriseledelse slik forgjengeren etterlyste.

Samtidig ble det søkt etter fire assisterende kommuneleger.

Kommunikasjonsrådgiver Endre Hovland i Bergen kommune opplyser til BA at det nå er ansatt to personer til disse stillingene.

Les også

Smittevernoverlegen blir del av kriseledelsen

Les også

Åtte søkere til fem ledige stillinger hos kommuneoverlegen

Les også

Må prioritere hardt på underbemannet kommunelegekontor

Les også

– Det siste vi trenger nå er at legeorganiseringen i kommunene bryter sammen

Lovpålagte oppgaver

Kommuneoverlegefunksjonen har flere lovpålagte oppgaver. Blant annet å ivareta smittevernet og å fatte vedtak for akuttpsykiatrien.

Andre oppgaver er for eksempel å foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak.

Søknadsfristen for kommuneoverlegestillingen er satt til 21. mars. Etter dette er det planlagt intervjuer med aktuelle kandidater.

Kommentarer til denne saken