Gå til sidens hovedinnhold

– Sommeren om ett år, da ...

Å skulle tilbakeføre en seilskøyte til slik den var for 128 år siden, tar tid. Men de ivrige båtbyggerne på Ruskeneset er optimister. – Til våren eller sommeren om ett år.

Da vi tok turen til Bergen Seilskøyteklubb (BSSK) ved Straume bro for to år siden, var Rolf Smøraas i full sving med å fjerne alt som var råttent.

Stor verneverdi

En stor jobb lå foran den ivrige båtentusiasten. RS 4 «Feie», som var Colin Archer-skøytens navn for over hundre år siden, var et trist syn.

Norsk Sjøfartsmuseum hadde for lengst beskrevet skøyten som ett av de mest verneverdige fartøyene i Norge. Riksantikvaren la allerede for ti år siden sin hånd over skøyten.

Og med antikvariske myndigheter som støttespillere, måtte en på ett eller annet tidspunkt koble på ekspertise på trebåtbygging.

– Her har jeg nå vært med i to år, og vi har lagt en restaureringsplan for arbeidet som skal gjøres.

Ivar Hoflandsdal er til vanlig verftsformann ved Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund, og er nå den som ser til at de antikvariske retningslinjene for gjenoppbyggingen følges til punkt og prikke.

– Vi prøver å gjøre det så nær opptil slik Colin Archer gjorde det den gangen, forklarer Hoflandsdal som kommer fra Lysefjorden.

Skøyten ble bygget i 1893 ved Colin Archers eget verft i Larvik. Og i denne gjenoppbyggingens tid ved Nordåsstraumen, kan vi jo nevne at den opprinnelig ble bygget med overskuddsmaterialer fra Fridtjof Nansens polarskute «Fram».

RS 4 «Feie» var én av de aller første redningsskøytene her til lands, og den tilhørte Bergen Redningsforening (senere Bergen Krets av Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning).

Denne torsdagen er det hektisk aktivitet blant dugnadsvillige medlemmer i seilskøyteklubben. Restaureringen er tidkrevende med én fast dugnadsdag i uken, pluss litt ekstra innimellom. Eneste som er lønnet er Ivar Hoflandsdal.

I disse dager er det leid inn en båtbygger som kommer i tillegg til alle de andre, og han skal gjøre en del på skandekket, den ytterste dekksplanken.

Får støtte, trenger mer

Anna Kristine Milde er ny leder av året, og hun har oversikten på det finansielle.

– Kulturminnefondet har bidratt mye med midler, og nå i 2021 mottar prosjektet 50.000 kroner fra fondet. Dette sammen med 140.000 fra Grieg Foundation og 150.000 fra Vestland fylkeskommune, gjør BSSK i stand til å fortsette med restaureringen i henhold til plan dette året, forklarer hun.

– Men prosjektet har fortsatt behov for flere bidrag, og klubben arbeider aktivt med denne oppgaven.

Kommentarer til denne saken