I juli og august 2021 ble kjøremønsteret på Bryggen og Torget endret. Dette var andre år på rad at sentrumskjernen delvis ble stengt for personbiltrafikk.

I desember kom evalueringsrapporten fra rådgivningsfirmaet Rambøll, noe BA tidligere har omtalt.

Rambøll konkluderer med at halvparten av innbyggerne trives bedre i sentrum når Torget og Bryggen er sommerstengt.

Nå har fire av byens største næringsorganisasjoner gitt sin tilbakemelding på funnene i rapporten, som de er grunnleggende uenige i.

Trafikktiltaket ble gjennomført i tråd med politisk vedtak fra byrådet i perioden 3. juli til 15. august 2021.

Aldersdiskriminering

Visit Bergen, Bergen Sentrum AS, Bergen Næringsråd og NHO Reiseliv lister opp en rekke punkter, der de mener trafikktiltakene har påvirket innbyggerne negativt.

Her er næringslivets innsigelser:

 • 1 av 4 oppgir at de vil reise mindre til sentrum. Konklusjon: Dette er en høy andel.
 • 1 av 3 vil handle mer utenfor sentrum. Konklusjon: En høy andel.
 • 30 prosent over 30 år vil handle mer utenfor sentrum. Konklusjon: Tiltaket er aldersdiskriminerende.
 • 36 prosent av bedriftene har hatt utfordringer med varelevering.
 • 70 prosent eller mer av bedriftene melder om dårligere tilgjengelighet for ansatte og besøkende.
 • Flere velforeninger er kritiske til måten trafikktiltaket er gjennomført på.

Det blir påpekt at Rambøll-rapporten unnlater å nevne at hotellbelegget i Bergen i juli 2021 sank sammenlignet med året før. Næringslivet ber om at dette blir tatt hensyn til i den endelige evalueringen.

Man er heller ikke fornøyd med bruken av ordet «stenging», som næringslivet mener kan gi et misvisende bilde og feil svar fra de spurte i undersøkelsen.

Både Høyre og FNB har tidligere uttalt seg kritisk til sommerstengning av sentrum. De viser til at omkjøringsmulighetene i sentrum er for dårlige når man stenger Bryggen og Torget.

Trives bedre uten biler

Her er en oppsummering av funnene, sett fra Rambøll sin synsvinkel:

 • Majoriteten av innbyggerne og andre aktører opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om tiltaket.
 • Halvparten av innbyggerne trives bedre i sentrum når Torget og Bryggen er stengt for personbiltrafikk.
 • Tiltaket påvirker i liten grad om innbyggerne velger å benytte seg av servering, uteliv og kulturtilbud i sentrum.
 • En av tre svarer at de velger sykkel, gange eller kollektiv.
 • Halvparten mener tiltaket gjør det tryggere å gå og sykle.
 • Sentrum oppleves som mindre tilgjengelig for dem som er avhengige av personbil.

Ifølge Rambøll sank trafikken over Bryggen og Torget med mellom 70 og 80 prosent under fjorårets sommerstengning sammenlignet med tilsvarende uker i 2018 og 2019.

Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, mener Rambøll tegner et altfor positivt bilde.

– Her snakker vi ikke om trafikkstengt, men omfattende omkjøring for byens bilister og næringsliv. Rambøll skjønnmaler situasjonen. Mange bedrifter i sentrum har vært gjennom to vanskelige år, og blitt rammet ekstra hardt av dette tiltaket, sier Warncke til BA.

Tallene kan være vanskelig å sammenligne grunnet pandemi og nasjonale smitteverntiltak.