Anmeldte søndagsåpne butikker - politiet henla sakene

– Dette bidrar til at loven om helligdagsfred blir sovende paragrafer, sier styremedlem Henrik Drivenes i Handel og Kontor Vest.