– Hvordan er livet i hovedstaden?

– Veldig fint! Folk hjemme får litt sjokk når jeg sier jeg ikke savner Bergen. For det er i Oslo man må være om man skal delta i den nasjonale politikken. Men jeg er påpasselig med å takke ja til alle invitasjoner jeg får fra partilag og sånt i Bergen. Og det er alltid hyggelig å komme dit.

– Du er 24 år. Folk på din alder sliter med å komme inn på boligmarkedet?

– Ja, jeg mener jo at det må bygges flere boliger, at dem som spekulerer i markedet må skattlegges hardere og at Husbanken må hjelpe flere til å kunne kjøpe sin første bolig. Selv leier jeg sammen med kjæresten. Jeg tjener ikke så godt som UV-leder at jeg har nok til å kunne kjøpe.

(Saken fortsetter under)

Sondre Hansmark (24)

* Fra Follese på Askøy.

* Bor i Oslo sammen med kjæresten.

* Bachelor i sammenlignende politikk (UiB).

* Leder i Unge Venstre fra 2017.

* 2. vara på Stortinget.

* Aktuell: Er kritisk til gjerningens klimapolitikk.

– Men du er vel snart klar for Stortinget. Da blir det vel andre boller?

– Vi får se. Det er ikke veldig realistisk ved valget i 2021. Jeg kunne tenke meg å komme Stortinget en dag. Men jeg skal ikke utfordre Terje Breivik, om han vil ta en periode til. Jeg har god tid.

– Du har markert deg kraftig i klimapolitikken?

– Ja. For meg er det viktig å få størst mulig gjennomslag for det jeg synes er viktig, nemlig klima, en bedre ruspolitikk og skolepolitikken.

– Du er ikke helt fornøyd med regjeringen som moderpartiet sitter i?

– Jeg syns det var helt rett å gå inn. Vi har klart å dra regjeringen i riktig retning. Men vi må hele tiden orientere oss på nytt og se hvor vi får best gjennomslag. I 2013 fikk vi det på borgerlig side. Men Høyre og Frp kan ikke ta Venstres støtte for gitt ved valget i 2021, der som man ikke øker tempoet i klimapolitikken.

– Mens du gikk ut og støttet streikende skoleungdom denne våren, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker. Rimer det?

– Vi verner flere blokker nå enn da de rødgrønne styrte. Vi har funnet nok nå. Men det er klart vi ikke burde åpne så bredt opp. Regjeringen vil likevel nå målene i Parisavtalen.

– Men dere vil enda mer?

– Ja, men det er bare tre klimapartier på Stortinget, og til sammen har MDG, Venstre og SV rundt ti prosent. Vi får ikke gjennomslag alene.

– Her borte går alle varianter av Venstre inn for bygging av milliardsluket en fergefri stamvei på E39. Hva mener du?

– Jeg mener vi ikke skal bygge dette, selv om både Venstre i Bergen og i Vestland går inn for det. Tiden for slike store veianlegg er forbi. Vi må bruke milliardene til bedre tog, kollekttrafikk generelt og andre klimatiltak.

– Vi hopper over på ruspolitikk. Du mener at flere rusmidler, som cannabis og LSD må kunne selges i «kontrollerte former» ?

– Ja, vi må ha en ny ruspolitikk, og ikke, som i dag, jage de rusavhengige rundt. Vi må gå etter de som står bak, og det gjør vi ved å regulerere og få salget inn i kontrollerte former. Da gjør vi det tryggere for dem som er avhengig av dette. Det dør 260 av overdose hvert år her i landet. Vi vil gi de tyngre brukerne helsehjelp fremfor å jage dem.

– Får dere gjennomslag for dette i moderpartiet?

– Ja, det er stor enighet om en form for avkriminalisering og å regulere omsetningen. I Oslo og Bergen får dere nå snart heroinassistert behandling av tyngre rusmisbrukere. Det er etter Venstres forslag.

– Forstår du at folk som har disse i nærmiljøet sitt er forbannet?

– Ja, jeg forstår at folk er redde når de har kriminelle på trappen sin. Vårt mål er derfor å flytte omsetningen fra gaten og inn i kontrollerte former. Det må bli slutt på at rusavhengige behandles som kasteballer. De åpne russcenene vi har i dag er resultat av dagens ruspolitikk. Disse folkene treger hjelp, ikke straffeforfølging.

– Første helgen i november har Unge Venstre landsmøte og du gjenvelges som leder?

– Ja det har ikke meldt seg noen andre.

– Når du er ferdig som leder av ungdomspartiet får vi gjerne se deg i bergenspolitikken?

– Det ville være kjekt! Lokalpolitikken er mer spennende i Bergen enn andre steder. Og det ville være fint å jobbe sammen med Erlend (Horn). Se på alt ha har fått til, ikke minst ved å jobbe for dem som faller utenfor. Du skal ikke se bort fra at det kan bli noe.