Sopte inn 100.000 i bøter for islagte fortau

Nesten 100 huseiere får bot for manglende snømåking og salting av fortau foran huset.